3. SEVİYE
ORTODONTİ SEMİNERLERİ
DEDEMAN \ Bostancı - İstanbul
1. Ders - 15.05.2020 / 09:00
2. Ders - 19.06.2020 / 09:00
3. Ders - 17.07.2020 / 09:00
4. Ders - 14.08.2020 / 09:00
3. SEVİYE ORTODONTİ SEMİNERLERİ
AMAÇ
• Sabit tedavi ve retansiyon tedavisi uygulayabilmek.
 
BİLGİ
• Ark tanımları
• Diş hareketleri mekaniği
• Braketler ve yapıştırıcılar
• Seviyeleme temel bilgisi
• İskeletsel tedavi yöntemleri
• Dişsel tedavi yöntemleri
• Ortodontide kullanılan el aletleri
• Ortodontik temel büküm teknikleri
• Sınıf II ve III tedavi yöntemleri
• Kanin retraksiyonu
• Ön grup retraksiyon
• Arka grup mezalizasyon
• Orta hat düzeltimi
• Bant çıkartma teknikleri ve dikkat edilmesi gerekenler
• Retansiyon tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler
 
BECERİ
• Kanin retraktörü bükebilmek
• Alt ve üst ideal ark bükebilmek
• Retansiyon arklarını bükebilmek
• Anterior grup retraksiyon arkı bükebilmek
• Posterior mezalizasyon arkı bükebilmek
• Doğru pozisyonda braket yapıştırma
• Uzun sosyal medyada diş hekimliği nasıl bir adım öne çıkarılır
 
YETKİNLİK

• Tüm arkı braketlemek
• Seviyeleme yapabilmek
• Kanin retraksiyonu yapabilmek
• Ön grup retraksiyonu yapabilmek
• Köşeli tellerle retraksiyon yapabilmek
• Posterior mezalizasyon arkı bükebilmek

 
1. Ders - (15 Mayıs 2020 Cuma / 09:00)

Ortodontik Tedavi Mekaniğinin İlk Adımı, Seviyeleme ve 1., 2., 3. Düzen Bükümleri

• 1. Safhanın hedefleri
• İndirek bonding ve ideal braket pozisyonlandırma
• Çapraşıklığın açılması
• Seviyeleme arklarının özellikleri
• Simetri çapraşıklıklarının açılması
• Asimetrik çapraşıklıklarının açılması
• Çapraz kapanış düzeltimi
• Tek diş kapanış düzeltimi
• İskeletsel kapanış düzeltimi
• Dişsel kapanış düzeltimi
• Tel bükümü (kanin retraktörü)
• Uygulamalar
• Seviyeleme nedir? Nasıl yapılır?
• Gömülü dişlerin cerrahi açılımı
• Braket yapıştırma pratiği
• Gömülü dişlerin sürdürülmesiyle ilgili mekanik yaklaşımlar
• Sürmemiş 2. Molarlar
• Diastema kapatılması
• İntrüzyon ile seviyeleme
• Ekstrüzyon ile seviyeleme
• Alt ve üst çene ideal ark bükümü

 
2. Ders - (19 Haziran 2020 Cuma / 09:00)
Sabit Mekanikte Retraksiyon ve Mezalizasyon Yöntemleri Vakanın Pişirilmesi Öncesi Yapılması Gerekenler

• Molar ilişkisinin düzeltilmesi
• Büyümekte olan sınıf III lerde büyüme modifikasyonu
• Distalizasyon ile sınıf II tedavisi
• Çekim boşluklarının kullanılarak molar kapanışın düzeltilmesi
• İnterark elastikler ile molar düzeltimi
• Boşluğun ön ve arka grubun eşit hareketi ile kapatıldığı durumlar
• Çekim boşluğunun tümünün ön grup kullanılarak yapılan keser retraksiyonu
• Arka bölgenin mezializasyonu ile yapılan keser retraksiyonu
• Kanin retraktörü ve mezializasyon arkı bükümü pratiği
• Diş pozisyonlarının ayarlanması
• Kök parelelizasyonu
• Keser torku
• Vertikal boyut problemlerinin çözümü
• Orta hat kaymaları
• Diş boyutu uyumsuzlukları
• Dişlerin oklüzyona oturtulması
• Bant ve braketlerin çıkartılması
• Positioner'lar
• Büyümenin retansiyon amaçlı kullanımı
• Retansiyon konsepti ve teorileri
• Diş boyutu uyumsuzlukları; aksiyal problemler, 3. Molar latent büyüme, ırk ve kas yapısı
• Kanin retraktörü ve mezializasyon arkı büküm pratiği
 
3. Ders - (17 Temmuz 2020 Cuma / 09:00)
Büküm Uygulamaları Gösterimi.

• Alt üst insan dişlerinde braketleme ve ark bükümleri
• Hasta üzerinde retraksiyon arkı uygulaması
• Hasta üzerinde mezalizasyon arkı uygulaması
• Tüm arklarda braketleme
 
4. Ders - (14 Ağustos 2020 Cuma / 09:00)
Hasta Üzerinde Uygulama

• 3 hasta üzerinde uygulama
• Gömme arkı uygulaması
• Tork verilmiş Retraksiyon arkı uygulama
• Kanin retraktörü uygulaması
 
Yer: DEDEMAN Bostancı / İSTANBUL
Düzenleyen: Dr. Dt. Barış ÜNLÜ
Ücret: 5.000,00 TL (Maximum, World ve Advantage özellikli kartlara 6 taksit yapılmaktadır).
Başvuru: kurskayit@turkod.org
Katılım: 15 kişi ile sınırlıdır.
GSM: 0530 100 30 10 Mücahit KAVAK
Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.