Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Uzun Süreli Su Birikimi, Bazı Kendinden Aşınmış Yapıştırıcıların Diş Minesine Olan Bağlanma Gücünü Düşürmektedir


Genel Bilgiler: Kendinden aşınmış yapıştırıcıların diş minesine bağlanma gücü, 2 senelik su birikimiyle belirgin derecede düşmektedir.


İncelenen Makale: Abdalla AJ, Feilzer AJ. Two-Year Water Degradation of Self-Etching Adhesives Bonded to Bur Ground Enamel. Oper Dent 2009; 34 (November-December): 732-740.

Hedef: Diş minesi üzerinde 1 aşınmış ve durulanmış yapıştırıcı sistem ile 4 kendiliğinden aşınmış yapıştırıcı sistemin, uzun süreli su birikimi koşulunda mikro dağılımlı bağ gücünü göstermek.

Metotlar: Çalışmada test edilen materyaller, aşınmış durulanmış yapıştırıcı Admira Bond (%36 fosforik asit kullanır), kendiliğinden aşınmış Clearfil SE Bond ve tümüyle kendiliğinden aşınmış yapıştırıcı Futurabond DC, Clearfil S Tri Bond ve Hybrit Bond’ tur. 60 adet çıkartılmış insan azı dişi ikiye bölündü. Yanağa ve dudağa ilişkin yüzeyler 600 karat ile cilalandı ve ardından orta karat (100 nanometre) devirli elmas alet kullanılarak pürüzlendirildi. Üreticilerin direktifleri doğrultusunda yapıştırıcılar uygulandı ve kompozit, tedavi görmüş yüzeye bağlandı. Evrensel test aleti kullanılarak 1 gün ya da 2 yıl depolanmış su içerisinde mikro dağılımlı bağ dayanıklılığı testi yapıldı. x50 oranında büyütme yapılarak optik mikroskop yardımıyla çatlaklar tespit edildi. Diğer diş minesi numuneleri elektron mikroskobu taramasıyla değerlendirildi.

Sonuçlar: 1 günlük su birikiminin ardından ortalama mikro dağılımlı bağ gücü 26 ile 31 MPa arasında değişiklik gösterdi. Aşınmış durulanmış sistem en yüksek ortalamayı alırken, kendiliğinden aşınmış yapıştırıcı sistem ile arasında belirgin bir farklılık saptanmadı. 2 yıllık su birikiminden sonra, tüm yapıştırıcılara ait bağ gücü düşüşe geçti fakat azalma belirgin olarak Clearfil S Tri bağında ve Hybrid bağda gözlendi.

Sonuç: 2 yıllık su birikiminden sonra, bazı kendinden aşınmış yapıştırıcılarda diş minesi bağ gücü, belirgin derecede azalmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: En agresif kendinden aşınmış sistemler, fosforik aside göre daha ılımlı yapıdadırlar. Yani, kendiliğinden aşınmış yapıştırıcı kullanılırken sorgulanması gereken ilk kısıtlayıcı faktör, diş minesine bağının sorgulanabilir olmasıdır. Bu çalışma kısa süreli su birikiminin ardından aşınmış ve durulanmış kontrol grubuyla benzer bağ gücü gösteren kendiliğinden aşınmış materyaller ile yapılmış testin sonuçlarını rapor eder. Fakat test edilen tüm materyallerin ?’ünde uzun süreli su depolanması durumunda diş minesi ile yapılan bağda belirgin bir düşüş görülmüştür. Tersine, 2 aşamalı sistem olan Clearfil SE Bond ve Futurabond DC kontrol grubu ile benzer bağ dayanıklılığını sürdürmeye devam etmiştir. Kendiliğinden aşınmış materyallerin her biri diş minesine bağlanmayı sağlayan özel kimyasal bağ güçlerine sahip reçine monomerlerini içerir, fakat diğerlerine göre bazı materyallerde daha etkili olduğu açıkça ortadadır.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: ali_abdalla79@yahoo.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.