Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Üst Çene Yanal Kesici Dişlerin Gelişmemesi Durumunun Görülüş Sıklığı ve Genetik Olarak Aktarımı


Genel Bilgiler: Üst çene yanal kesici dişleri gelişmemiş, yani ageneziye sahip anne babaların çocuklarının aynı olumsuzluğa sahip olma riski 15 kat fazladır.


İncelenen Makale: Pinho T, Maciel P, et al. Familial Aggregation of Maxillary Lateral Incisor Agenesis. J Dent Res 2010;89 (June): 621-625.

Geçmiş Deneyimler: Üst çene yanal kesici dişlerde agenezi ortodontik müdahaleyi gerektiren yaygın bir problemdir. Bu problem için yaygın bir tedavi yaklaşımı da üst çene yanal kesici diş implantı için yer sağlamaktır. Ancak bu tedavi şekli pahalı olabilmektedir. Genellikle ebeveynler kendi çocuklarının da bu rahatsızlığa sahip olup olmayacağı konusunda merak taşımaktadırlar.

Amaç: Üst çene yanal kesici dişlerde ageneziye sahip ebeveynlerin çocuklarının da aynı problemi taşıma riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Metot: Bu araştırma yakın geçmişte geniş popülasyonlar üzerinde üst çene yanal kesici dişlerde agenezinin bu popülasyonlardaki görülme sıklığı ve genetik yollarla aktarım riskini belirlemek amacıyla yapılmış 4 projenin derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bu önceki çalışmalar Portekiz, İsveç, Utah ve İsrail’de gerçekleştirilmiştir. Üst çene yanal kesici dişte ageneziye sahip birkaç yüz birey saptanmış ve bu bireylerin ailelerinin soyları hakkında bilgiler toplanmıştır.

Sonuçlar: Üst çene yanal kesici dişlerde ageneziye sahip hastaların bu popülasyonlardaki değerinin yaklaşık olarak %1 ve %2 arasında olduğu görülmüştür. Çocuklarda ailelerine bağlı olarak bu rahatsızlığa sahip olma riskinin 15-16 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmacıların bulgularına göre üst çene yanal kesici dişlerde dişlerin normalden küçük olması durumunun (mikrodonti) üst çene yanal kesici dişte agenezinin daha ılıman bir formu olduğu ortaya konmuştur.

Sonuçlar: Üst çene yanal kesici dişlerde agenezinin ailesel faktörlerle ciddi bir ilişkisinin olduğu ve üst çene yanal kesici dişlerde dişlerin normalden küçük olması durumunun da bu kalıtsal sebeplerle benzer bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırma oldukça değerli bilgilere sahiptir. Bugüne kadar üst çene yanal kesici dişlerinde ageneziye sahip birçok hasta tedavi ettim. Bu tedavi ettiğim ailelere dönüp baktığımda bu araştırma ile aynı yönde fikirlere sahip olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim zira daha önce bu problemin görüldüğü ailelerde riskin kesinlikle daha fazla olduğu konusunda hemfikirim. Basitçe bu bağıl riskin neden arttığını geçmişte bilmiyordum. Bu araştırmacılar gösterdiler ki genel popülasyonda diğerlerine nazaran bu risk 15 kat daha fazla bir etkiye sahipti.

Yazar: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: absousa@icbas.up.pt

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.