Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Renk Tonu Seçiminde Kesinlik Yok


Genel Bilgiler: Vitapan 3D Master renk tonu rehberi, daha kesin sonuçlar ortaya koymaktadır.


İncelenen Makale: Oh W-S, Koh I-W, O’Brien WJ. Estimation of Visual Shade Matching Errors With 2 Shade Guides. Quintessence Int 2009; 40 (10): 833-836.

Geçmiş Deneyimler: Diş rengi seçimi, genellikle uygun renk katalogundan standart renk eşleştirilmesiyle yapılır. Bu seçimi, doktorun renk algısı, çevrenin rengi, katalogun özellikleri ve dişin geçmişi etkiler. Çalışmalar açıkça gösteriyor ki, renk uyumsuzluklarını önleyici metotlar mevcuttur ama doğrulukları kanıtlanmamıştır.

Hedef: Renk seçiminde 2 protez uzmanı arasındaki farklılıkları karşılaştırmak.

Metotlar: Renk kalibrasyonu sırasında protez uzmanları, seçilecek renge değer biçmek için büyük özen gösterdi. Bu çalışma için, 33 hastanın alt çeneye ait sağdan üçüncü dişleri seçildi. Renk seçiminde, 16 tabı bulunan Vitapan Klasik ve 26 renk tabı bulunan Vitapan 3D Master olmak üzere 2 farklı rehber kullanıldı. Klasik tablar en açıktan en koyuya doğru dizildi. Diş, renk seçimi yapılmadan önce, günışığıyla benzer özellikteki floresan ışık altında nemlendirildi. Protez uzmanları, her bir numune için en iyi rengi seçtiler. Renk seçimindeki ortak noktalara, “gözlemcilerin seçtiği en iyi renk” kriterine göre bir oran uygulandı. Üzerinde anlaşılan ortak noktaların oranı, gözlemciler arasındaki oybirliğini göstermek için hesaplandı. Ayrıca ikinci ve üçüncü en iyi renk de seçildi. Her hasta için birinci, ikinci ve üçüncü seçimlerin arasından ortak bir renk seçildi.

Sonuçlar: Protez uzmanlarının gözlemlerde anlaştıkları ortak noktalar en iyi rengi seçmede %30 ve tüm renk katalogları için ortak bir renkte anlaşma, %85’in üzerindeydi. Hangi renk katalogunun kullanıldığı göze alınmaksızın, en uygun renk seçimi ile ortak karar verilen renk arasında istatistiksel olarak belirgin farklar tespit edildi. Gözlemciler arasında tüm renk katalogları içinde en uygun renk seçimi açısından bir farklılık saptanmadı fakat ortak renk eşleştirmesi için farklı 2 katalog için belirgin farklılıklar ortaya çıktı. Vitapan 3D Master ürünü, Klasik ürüne göre daha iyi sonuçlar verdi. Vitapan Klasik ve 3D Master için renk seçimindeki ortaklıklar, en iyi renk seçimindekilere göre daha yüksekti. Her iki renk katalogu içinde en iyi renk seçiminde gözlenen ortak noktalar, %30 civarındaydı. 3D Master kullanımında daha yüksek ortak nokta saptandı.

Sonuç: 2 protez uzmanının 3 kapalı eşleştirme kullanarak en uygun rengi seçmeye yönelik anlaşmaları, iyi bir metottu. Vitapan 3D Master renk katalogu, Vitapan Klasik renk kataloguna göre daha iyi sonuçlar verdi.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma tüm tecrübemizin ne olduğunu vurgulamıştır. Renk katalogu kullanımı renk seçiminde belirsiz sonuçlar doğurur. Vitapan 3D Master katalogu kullanmak, diğer eski yöntemlere göre daha kesin sonuçlar veren bir yöntemdir. Gerçekliği daha kesin ve klinik olarak daha pratik sonuçlar alabilmek için hâlâ spektrofotometre kullanmayı beklemekteyiz.

İnceleyen: Thomas G. Berry, DDS

E-Mail: ohws@umich.eduTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.