Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Post Boyu, Çatlak Rezistansını Etkiler mi?


Genel Bilgiler: Orta uzunluklu fiberglas post kullanımı, restore edilmiş dişlerde çatlak dayanıklılığını arttırabilir; uzun ve kısa postlara göre daha az komplikasyonla karşılaşılabilir.

İncelenen Makale: Cecchin D, Farina AP, et al. Fracture Resistance of Roots Prosthetically Restored With Intra-Radicular Posts of Different Lemgths. J Oral Rehabil 2010; 37 (February): 116-122.

Hedef: 3 farklı uzunlukta fiberglas post ile restore edilmiş, alt çeneye ait kesici dişlerin çatlak dayanıklılığını karşılaştırmak.

Metotlar: 45 adet büyükbaş hayvana ait kesici dişler toplanıp 17mm.lik kök boyu korunarak diş kronu çıkarıldı. Sumatra zamkı (gütaperka) ile klasik endodontik tedavi kök kanallarına uygulandı ve 36 saat suda bekletildi. Bu işlemden geçen kanallar gelişi güzel şekilde 3 ayrı gruba ayrıldı ve kanallar 12, 8 ve 4 mm. boyundaki fiberglas postları yerleştirmek üzere hazırlandı. Postlar kanallara yapıştırılarak bağlandı. Kompozit reçinenin özü, yitik koronal diş yapısını tedavi amacıyla yerleştirildi. Bu dişler standart stilde 2 mm. kalınlığında yüksük ve 1,5 mm. kalınlığında dökme altın kaplama için hazırlandı. Kaplama insana ait üst çene köpek dişi özelliklerinde hazırlandı. Dişler çinko fosfat ile yapıştırıldı ve 72 saat su içerisinde bekletildi. Kaplamalar evrensel test aleti kullanılarak çatlatıldı. Çatlatma işlemi sırasında kaplamanın cingulumuna 135°’lik açı ile dişin uzun ekseni boyunca hızı 0,5 mm/saniye olan bir kuvvet uygulandı.

Sonuçlar: Ortalama çatlak oluşturan sınır basıncı 12 mm. boyundaki post için 129 MPa, 8 mm. boyundaki post için 153 MPa ve 4 mm. boyundaki post için 100 MPa olarak ölçüldü. 12 ve 8 mm.lik postlar için ortalama değer istatistiksel olarak belirgin farklılıklar göstermedi. 8 mm.lik post grubu için basınç değeri 4 mm.lik post grubundan daha yüksek ölçüldü. 8 mm.lik post grubundaki baskın bozulma koronal çatlak olarak gözlendi (vakaların %93’ü). Kökü de içeren çatlamalar, 12 mm.lik ve 4 mm.lik post grubundaki vakaların %46’sında tespit edildi.

Sonuç: Post uzunluğu, protez ile restore edilmiş köklere ait çatlak dayanıklılığını etkilemektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma fiberglas postlar ile restore edilmiş dişlerde çatlak davranışını gösteren önemli laboratuar bilgilerini sunmuştur. Sonuçlar bir dişin olması gerekenden uzun fiberglas post içerebileceğini göstermiştir. Çatlak oluşumuna sebep olacak minimum basınç değeri için 12 mm.lik postta, 8 mm.lik posta göre belirgin bir gelişme gözlenmemiştir. Post için ayrılan boşluğun, postun boyu ve uzunluğu ile artmasından ötürü diş kökü güçsüzleşmiş ve uzun postlar dezavantaj göstermiştir. Laboratuar datası için alınan önlemler garantilidir. Diş; travma ya da yabancı sert bir objeyi kuvvetli şekilde ısırmayla oluşacak katastrofik çatlakları gösterecek şekilde simule edilmiştir. Çalışma, bozulma oluşana kadar süren ve küçük çiğnemelerden kaynaklı küçük ölçekli kuvvetlerin oluşturduğu bozulmaların etkilerini gösteren yorgunluk testi değildir.

İnceleyen: Charles B. Hermesch, DMD

E-Mail: dgscecchin@yahoo.com.br

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.