Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ortognatik cerrahide profil değişimi


Mandibülar gelişim cerrahisi sayesinde sert doku pogoniyonunda elde edilen önemli değişiklikler, tarafsız kişiler tarafından algılandığında daha az estetik gelişmeye veya görüntü estetiğinde kötüleşmeye neden olabilir.Hedef: Ortodontist, oral cerrahlar ve meslekten olmayan kişilerin gözünde cerrahi müdahaleden 5 yıl sonra tedaviden kaynaklanan görünüş değişikliğinin algılanır durumda olup olmadığını değerlendirmek.

Katılımcılar: 0.11 mm ila 10.13 mm arasında değişen, mandibülar iyileştirme işlemi geçirmiş 14 tane cerrahi hastası.

Metot: Tedavi öncesi ve ameliyattan 5 yıl sonraki lateral fasiyel fotoğraflar kullanıldı. Fasiyel görünüş değişiklikleri ile birlikte lateral sefalometrik radyografilerden görünüş oluşturuldu. Tedavi öncesi ve sonrasına ait yan yana yerleştirilen fotoğraflar karşılaştırıldı. İlaveten cerrahi değişikliğe uğramamış kontrol öznesi de kullanıldı. Ortodontist, oral ve maksillofasiyel cerrahlar ve meslekten olmayan kişilerden oluşan gruplara anket yapıldı. Her grup görünüşteki değişiklik veya iyileşmelerle ilgili düşüncelerini derecelendirmek için bir görsel analog gösterge kullandı.

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonucuna göre, 14 tane cerrahi olarak tedavi edilmiş görünüş çiftinden 13’ünün görsel analog göstergesi estetik iyileşme gösterdiğini ortaya koydu. Ancak değerlendirme yapan gruplar arasında önemli farklar vardı. Yazarlar meslekten olmayan kişilerden oluşan grup tarafından en büyük mandibülar gelişmenin görsel analog göstergesinde önemli bir kötüleşme içerdiği şeklinde algılandığını gördüler.

Karar: Mandibülar gelişme cerrahisinden 5 yıl sonra cerrahi değişiklikler algılanabilir durumdaydı, ancak hastanın görünüşündeki estetik iyileşme ortodontist, oral cerrah ve tarafsız kişi grupları tarafından farklı şekilde algılandı.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmanın en ilginç tarafı en fazla mandibülar gelişme miktarının meslekten olmayan kişiler tarafından estetik olarak en az iyileşme olarak algılanmasıydı. Yazarlar tarafsız kişilerin değişikliği tayin ederken çene gelişim miktarından ziyade görünüşün diğer taraflarına bakarak değişiklikle ilgili olarak çelişki yaşadığına inanıyor. Veya belki de değişiklikler meslekten olmayan kişiler tarafından gerçekten iyileşme olarak algılanmıyor. Bu ise ilginç bir çelişkidir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, MSD

Yazışma: Dept of Orthodontics, University of Florida, PO Box 100444, Gainesville, FL 32610 (Dr. Calogero Dolce).

Makale Bilgileri:

Yazar: Montini RW, McGorray Sp

Makale adı: Orthognathic Surgery Patient’s Change in Profile: A Five Year Follow-Up

Kaynak: Angle Orthod 2007; 77 (1): 5-11.

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.