Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ortognatik Cerrahi ile Planlanan ve Elde Edilen Nedir?


Genel Bilgiler: Bu çalışma, 2 boyutlu sefalometrik planlama ile öngörüde bulunulan hareketlerin, günümüzdeki hemen hemen aynı aktüel hedeflere rağmen, plandan kaynaklanan ciddi farklılıklar sebebiyle bazı farklı sonuçlara ulaşabildiklerini ortaya koymaktadır.


İncelenen Makale: Rustemeyer J,Groddeck A, et al. The accuracy of Two Dimensional Planning for Routine Orthognathic Surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 2010; 48 (June):271-275.

Geçmiş Deneyimler: Çeşitli iskeletsel uyuşmazlıkların kapsamlı tedavisi zaman zaman ortodontik ve ortognatik cerrahî yaklaşımların bir kombinasyonunu gerektirebilmektedir. Ortognatik cerrahinin komşu dokulara doğru yayılma gösteren doğal yapısı nedeniyle cerrahi manevraların kusursuz bir şekilde planlanması çok önemlidir.

Strateji: Geçmişe yönelik bir araştırma.

Katılımcılar: Çift yönlü, önden arkaya kemik yarma işlemine (BSSRO) maruz kalmış 54 hasta (ortalama yaş, 18-34 yaş), bunlardan Le Fort I osteotomiye sahip olan ya da olmayan (2-çene işlemine sahip 33 hasta). Altçenenin öne doğru çıkık olması rahatsızlığına (prognatizma) sahip yirmi-sekiz hasta ve alt çenenin geride bulunuşu ile belirgin şekil bozukluğuna sahip yirmi altı hasta.

Hedef: Cerrahî müdahaleden önce yanal sefalogramlar 14 günlük cerrahî müdahale zarfında alındı ve Onxy Ceph (Versiyon 2.7.19) kullanılarak izlendi ve planlanan cerrahî müdahale gerçekleştirildi. Daha sonra cerrahî sonrası sefalogramlar intermaksiler fiksajın kaldırılmasını takiben 14 günlük operasyon boyunca çekildi ve aynı anda izlendi. Sefalometrik açıları değerlendirmek adına boyutlar, yatay olarak (SNB, SNA, ANB) ve dikey olarak (NL-NSL, ML-NSL, ArGoMe) karşılaştırıldı.

Sonuçlar: İstatistiksel olarak öngörülen sefalometrik açılar ve güncel cerrahî operasyon sonrası açılar arasında ciddi farklılıklar bulunmadı. Ancak 1.0 ° dan 2.0° arasında ortalama farklılıklar gözlemlendi ve 8.5° ‘e kadar farklılıklar ortaya çıkarıldı.

Sonuçlar: 2 boyutlu yazılımlar ile alt çene hareketlerini öngörmek ortognatik cerrahi planlamasında diğerlerine nazaran daha iyi sonuçlar üreten bir araç olarak görülmektedir, ancak bazı ciddi varyasyonlar oluşabilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma, yazılım tahmin araçlarına oranla biraz daha farklıydı. Yumuşak doku hedeflerine ilişkin herhangi bir inceleme yapılmadı ve bu nedenle bunu modellemek çok zordu. Araştırma, doğru hareketi sağlayacak planlamayı oluşturabilme yeterliliği ve sonrasında da cerrahî prosedürler uygulanarak bu hareketi sağlamak üzerine idi. Bu nedenle eğer bir 2 mm.lik maksiler etki planlandığında bu değer, kullanılan yazılıma girilen hareket değeri olmaktaydı. 2 boyutlu öngörü teknikleri oldukça değerli ve yararlıdır ancak aktüel cerrahiye ilişkin hedeflerin, 2 boyutta yapılan tahminlerin cerrahî plana transfer edilmesinde interoklüzal splintlerin ve dikkatli tekniklerin kullanımında dahi, bir şekilde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

EMail: janrustem@t-online.de

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.