Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ortodontistler dudak simetrisini iyileştirebilir


Tek taraflı anteriyor çapraz kapanışa sahip yetişkin bayanların ortodontik tedavisi, iskeletsel asimetri olduğu gibi kalsa da, dudak simetrisinde iyileşme sağlıyor.Hedef: İskeletsel asimetri ve tek taraflı anteriyor çapraz kapanışa sahip yetişkin hastalarda sadece ortodontik tedaviden sonra dudak simetrisindeki değişikliği ölçmek.

Dizayn: Yaş eşlemeli kontrol grubu ile birlikte geçmişe ve ileriye dönül çalışma kombinasyonu.

Katılımcılar: İskeletsel asimetriye ve maksiler köpek dişi tek taraflı çapraz kapanışa sahip 13 yetişkin bayan hasta. Asimetri göstermeyen ve aynı zamanda ortodontik tedaviye giren yaş eşlemeli on üç özne de kontrol grubunu oluşturdu.

Metot: Dudak asimetrisinin niceleyici tayini frontal fotoğraflardan yapıldı. Bütün fotoğraflar aynı fotoğrafçı tarafından standart bir teknik kullanılarak çekildi. Her fotoğrafta burnun orta noktasından başlayarak üst dudağın filtrumu boyunca düşey bir referans çizgisi çizildi. Bu çizgi üst ve alt dudağı iki yarıya ayırdı. Her dudak yarımının yüzey alanı ölçüldü ve karşı tarafla karşılaştırıldı. Tedavi öncesi ve sonrasında her özne için (inceleme ve kontrol) bu dudak asimetrisi ölçümü gerçekleştirildi. İnceleme öznelerinin asimetrisi tedavi öncesi ve sonrasında karşılaştırıldı ve kontrol özneleriyle de karşılaştırma yapıldı. Hem inceleme hem de kontrol grubundaki bütün öznelere tam, sabit ortodontik tedavi uygulandı.

Sonuçlar: Kontrol özneleri tedavi öncesinde oldukça simetrikti ve tedavi sonrası da farklı değildi. Asimetrik hastaların alt dudağı tedavi öncesinde oldukça asimetrikti (sol ve sağ arasında %14 fark), ancak tedavi sonrasında önemli oranda iyileşme (%4’lük fark) sağlandı. Tedavi öncesi veya sonrasında her iki grupta da üst dudak ölçülebilir asimetri göstermedi.

Karar: Tek başına ortodontik tedavi hafif iskeletsel asimetriye ve tek taraflı köpekdişi çapraz kapanışına sahip hastalarda önemli iyileşme sağlamaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Tek taraflı anteriyor çapraz kapanışın ortodontik olarak düzeltilmesinin dudak simetrisi üzerindeki olumlu etkisi cesaret vericidir. Çok sayıda hasta dudak simetrisinde önemli iyileşme şansı olduğunda hafif asimetriyi cerrahi müdahale olmadan düzeltme yolunu seçebilir. Nispeten küçük örnek boyutu nedeniyle ve sonuçları etkileme potansiyeli yaratacak şekilde fotoğrafik kayıtlarda dudak alanlarını ölçerken araştırmacıların gözlerinin kamaşıp kamaşmadığı açık olmadığından bu çalışmanın doğrulanması gereklidir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Yazışma: 75 Einstein St, Tel-Aviv 69102, Israel (Dr. Talia Gazit-Rappaport).

Makale Bilgileri:

Yazar: Gazit-Rappaport T, Gazit E, Weinreb M.

Makale adı: Quantitative Evaluation of Lip Symmetry in Skeletal Asymmetry.

Kaynak: Eur J Orthod 2007; 29 (August): 345-349

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.