Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ortodontik Tx İltihaplanma Yoluyla Tüm Vücuda İlişkin Sağlığı Etkileyebilir Mi?


Genel Bilgiler: İltihap gösteren işaretlerin ortodontik tedavi sırasında yükseldiği kaydedilmemiş olup vücudun tümüne ilişkin bağışıklık sistemine etkileri olduğu ya da böyle bir potansiyel taşıdığı belirlenmemiştir.


İncelenen Makale: MacLaine JK, Rabie ABM, Wong R. Does Orthodontic Tooth Movement Cause an Elevation in Systemic Inflammatory Markers? Eur J Orthod 2010; 32 (August): 435-440.

Geçmiş Deneyimler: Belirli oral durumlar -örneğin periyodontal hastalıklar, tüm vücuda tesir eden etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Sistemik iltihaba bağlı reaksiyonlar bazı ciddi sağlık sorunları ile ilişkilendirilebilmektedir bilhassa kalbe ve kan damarlarına ait rahatsızlıklarla. Peki dişin ortodontik olarak hareket ettirilmesine karşı reaksiyon olarak iltihaplanmanın meydana gelmesi sistemik bir etkilenme ile sonuçlanabilir mi?

Amaç: Dişin ortodontik hareketinin sistemik iltihaplanma gösteren markörlerin düzeyini arttırıp arttırmadığını saptamak.

Katılımcılar: 17 hasta (11 bayan, 6 erkek; ortalama yaş 13,1) sabit apareyler ile tedavi edildi ve kullanılan kafa bantları Hong Kong Üniversitesi’ nde değerlendirildi. Herhangi bir sistematik rahatsızlığı bulunan hastalar ve rutin olarak ilaç tedavisi alan kişiler dâhil edilmedi.

Metotlar: Her bir hastadan tedavi başlangıcında, 2 ay sonrasında, 4 ay ve 6 ay sonrasında kan alındı ve vücutta dolaşan iltihaplanma gösteren markörlerin seviyesi tespit edildi. Sabit ortodontik apareyler tedavi başlangıcından kısa bir süre sonra yerleştirildi ve ortodontik düzeltmeler için sürdürülen randevuların 1 hafta sonrasında kan alımları sürdürüldü. Nicel immunoserolojik yöntem C-reaktif proteinin, interlökin-6’ nın ve tümör nekrozis faktör-?’ nın varlığını araştırmak üzere kullanıldı.

Sonuçlar: Araştırma periyodu boyunca sistemik iltihaplanma gösteren markörlerin düzeyinde önemli sayılabilecek bir artış görülmedi.

Sonuçlar: Bilindik ortodontik tedavilerin tüm vücuda etki edebilecek bir reaksiyon ile ilişkisinin olmadığı görüldü.

Araştırmacının Yorumları: Sistemik iltihaplanma gösteren markörler kalp ve damar hastalıklarına ilişkin yüksek bir riske sahip olan kişilerde olabileceği gibi obezite ve depresyon gibi rahatsızlıklarla da ilişkilendirilebilir. Periyodontal hastalıklar da bu iltihaplanma gösteren markörlerin seviyesinde artış yaşanmasına yol açan bir etmen olarak görünmektedir. Bu araştırma ile ortodontik tedavi ile diş hareketlerinin sağlanmasının sistemik bir etki meydana getirebileceği düşüncesi çürütülmüştür. Bu noktada öyle görünüyor ki ortodontik diş hareketleri sebebiyle iltihaplanmadan etkilenme genel bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

EMail: rabie@hkusua.hku.hk

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.