Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ortodontik Sonuçların Stabilitesi Uzun Vadede Memnuniyet Getirmektedir


Genel Bilgiler: Apareyin kaldırılmasının beş yıl sonrasındaki uzun vadede hasta memnuniyeti ortodontik sonucun stabilitesine dayalıdır.


İncelenen Makale: Maia NG, Normando D, et al. Factors Associated With Long-Term Patient Satisfaction. Angle Orthod 2010; 80 (November): 1155-1158.

Geçmiş Deneyimler: Serbest hekimlikte hastaların başvurularının sürekliliğini sağlamada anahtar faktörlerden bir tanesi hasta hastaların yönlendirmeleridir. Hasta yönlendirmeleri de daha evvel ki ortodonti hastalarının memnuniyetine bağlıdır. Bu memnuniyet ise en azından 5 ile 10 yıl kadar sürmek zorundadır. Apareyin kaldırılmasının 5 yıl ardından hastaların ortodonti tedavilerinden memnun ya da mutlu olmalarına sebep olan nedir?

Amaç: Apareyin kaldırılmasının 5 yıl ardından hasta memnuniyetine ilişkin faktörleri saptamak.

Dizayn: Bu geçmişe yönelik araştırmada, ortodonti tedavisini tamamlayan ve minimum 5 yıl sonraki kayıtları mevcut olan 209 ortodonti hastasına ait raporlar değerlendirilmiştir.

Metotlar: Dental dökümler tedavi öncesinde, ortodonti tedavi sonrasında ve tedavinin en az 5 yıl sonrasında alındı. Bu dental veriler Peer Assesment Rating (PAR) Index kullanılarak ölçüldü ve karşılaştırıldı. Sonrasında, PAR sonuçları tedavi öncesi maloklüzyonun ciddiyeti, hastaların cinsiyetleri, tedavi başlangıcındaki yaşları, dişlerin çekilmiş olup olmadığı ve ortodontik sonuçların stabilitesi gibi veriler çerçevesinde karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Ne cinsiyet, tedaviye başlangıç yaşı, diş çekimleri ne de başlangıçtaki ortodonti tedavisinin ciddiyeti apareyin kaldırılmasından 5 yıl sonraki hasta memnuniyeti ile ilişkilendirilememiştir. Makalenin yazarları, ortodonti tedavisinin stabilitesi (tedaviden minimum 5 yıl sonra, PAR ile ölçülerek) ile hasta memnuniyeti arasında istatistiksel olarak önemli bir bağıntı bulamamışlardır.

Sonuçlar: Apareyin kaldırılmasının beş yıl sonrasındaki uzun vadede hasta memnuniyeti ortodontik sonucun stabilitesine dayalıdır.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmayı çok beğendim. Sanırım bu araştırma eğer uzun vadede tatmin olmuş hastalara sahip olmak bekleniyorsa ortodonti tedavisinin sonuçlarının stabilitesini sürdürmede gereken ihtiyacı ortaya koymaktadır. Belki de bu, sabit ortodontik tutucuların kullanımının hareket ettirilebilir yerinde tutucu aletlerin yerine kullanımına tercih edilebileceğini işaret etmektedir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: coi@digi.com.br

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.