Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ortodonti Yetişkinlerin Yaşam Kalitesini Arttırabilmektedir


Genel Bilgiler: Estetik iyileştirme amacıyla ortodontik tedavi gören bir grup yetişkin hastada kısa dönemde bireylerin sosyal faktörler ile kişisel düşünce ve davranışları arasındaki ilişkide –psikososyal gelişim sağlanmıştır.


İncelenen Makale: Gazit-Rappaport T, Haisraeli-Shalish M, Gazit E. Psychosocial Reward of Orthodontic Treatment in Adult Patients. Eur J Orthod 2010; 32 (August): 441-446.

Geçmiş Deneyimler: Hastaların ortodontik tedavileri ile ilgilenmelerinin en yaygın sebebi kazanacakları estetik gelişimdir. Peki bu estetik gelişim kişilerin psikososyal durumlarının iyi oluşunu nasıl etkilemektedir?

Amaç: Daha evvel ortodontik tedavi geçirmiş yetişkin kişilerin psikososyal değişikliklerinin değerlendirilmesini yapmak.

Dizayn: İleriye yönelik araştırma.

Katılımcılar: Yamuk dişler, aralıklı dişler ya da ileri yönde çıkıntı yapmış çeneleri sebebiyle ortodontik tedaviye yönelen 69 hasta (61 bayan, 8 erkek, yaş ortalaması 33,4 ± 9,5).

Metotlar: Dental estetiğin psikososyal etkisi üzerine bir anket oluşturuldu (PIDAQ) ve tüm hastalara ortodontik tedavilerinin başlangıcından evvel sunuldu. Bu anket 4 farklı faktörü test etmekteydi: dental özgüven, sosyal etki, psikoljik etki ve estetik kaygı. Bukkal ve lingual sabit apareyler 6 ve 14 ay süresince dişlerin düzeltilmesi, çapraşıklığın giderilmesi ya da boşlukların kapatılması sebepleriyle yerleştirildi. Tüm hastalar serbest hekimlerden oluşan aynı hekim grubu tarafından tedavi edildi. Tedaviden hemen sonra, PIDAQ formu yeniden hastalar tarafından dolduruldu. Tedavi öncesi ile tedavi sonrası anket sonuçları istatistiksel olarak ciddi farklılıkların olup olmadığını görebilmek adına karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Tüm bu 4 estetik faktör tedavi sonrasında geliştirildi. Değişimin istatistiksel olarak önemli olduğu görüldü. Ayrıca araştırmada yaş, medeni durum, eğitim ve cinsiyet gibi faktörlerin pozitif psikososyal etki oluşturmadığına rastlandı.

Sonuçlar: Yetişkin hastalarda geniş bir yelpazede ortodontik tedavinin pozitif psikososyal etkilerinin olduğu ortaya konmuştur.

Araştırmacının Yorumları: Aslında araştırmanın yapısına ortodontik tedavi görmemiş hastaların dahil edilmesi ile bu kişilerde de pozitif psikososyal değişimin yaşanılabileceği konusunda bilgi alınabilirdi. Tedavi sonrası değerlendirmelerde anketin gerçekleştirildiği zaman tam olarak belirtilmemiştir (“kısa bir süre sonra”) zira bu durum sonuçlarda çeşitlilik yaşanmasına neden olabilir. Sonuçlar ortodontistler için oldukça pozitiftir, yine de daha güçlü bir araştırma yapısı çerçevesinde ve farklı ayarlamalarda bu bulguların yeniden ortaya konması ve endişelerin giderilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

EMail: prof-ettie@gaziortho.co.ilTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.