Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Lazer ile Aşındırılmış Dentinde Oluşan Bağlar Düşük Bağ Dayanımı Gösteriyor


Genel Bilgiler: Dişin asit ile aşındırılması en güvenilir sonuçları oluşturur.


İncelenen Makale: Tarçin B, Günday M, et al. Tensile Bond Strength of Dentin Adhesives on Acid and Laser-Etched Dentin Surfaces. Quintessence Int 2009; 40 (November / December): 865-874

Geçmiş Deneyimler: Er, Cr: YSGG lazer, diş minesinin aşındırılmasında etkili bir yöntemdir fakat Nd:YAG lazer, dentin tüplerinde oklüzyona sebep olmaktadır. Er,Cr:YSGG lazer mikro düzensizlikler ve enfekte doku tabakasının kaybına neden olabilmektedir. Bağlanma aracının çözücüsünün çeşidinin, lazer ile tedavi edilmiş diş minesi ve dentinin bağ gücü ile bağlantılı olabileceği henüz gösterilmemiştir.

Hedef: Er,Cr:YSGG ve Nd:YAG lazerleri ile yapılan ışın tedavilerine karşın asit ile aşındırma işleminin aseton ve etanol içeren bağ temsilcilerinde, bağ gücünde ve adaptasyonda oluşturduğu farklılıkları ortaya koymak.

Metotlar: Düzgün dentin yüzeyini ortaya çıkarmak için 146 adet azı dişinden diş mineleri alındı. Numuneler 40’ar elementlik 4 gruba bölündü. Grup 1’e 90°’lik açı ve 3W’lık sinyal enerjisi ile 15 sn. boyunca Er,Cr:YSGG lazer ile ışın tedavisi uygulandı. Grup 2 yüzeyi ise Nd:YAG lazerinin sinyal dalgalarıyla 15 saniyelik ışına maruz bırakıldı. Kontrol grubu olan Grup 3’e ait numunelerin yüzeyi ise 20 saniye boyunca %37’lik fosforik asit ile aşındırılıp durulandı ve sonrasında hava ile kurutuldu. Dentin bağlanma aracı olarak aseton taban (Admira Bond) ya da etanol taban (OptBond Solo Plus) 20 saniye süreyle numunelere uygulandı. Yapıştırıcı 10 saniye sonra hava ile inceltilip ışın ile tedavi edildi. Kompozit rodları (Admira Bond yapıştırıcısı için Admira Bond ya da Optibond Solo Pluus için Prodigy) numunelere bağlandı. Test etme ve çatlatma işleminden önce hazırlanan numuneler 24 saat süreyle saf suda bekletildi. Her gruptan 3 numune alınıp çatlak çeşidini anlamak için elektron mikroskop taraması işlemine tabi tutuldu. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, sülfür, kalsiyum/fosfor ve magnezyum/kalsiyum içerikleri için benzer şekilde ekstra numuneler hazırlandı. Admira Bond ve OptiBond Solo Plus numunelerinin hepsi için kontrol grubundan Er,Cr:YSGG ve Nd:YAG lazer grupları için en yüksek ortalama dayanıklılıklar bulundu. Er,Cr:YSGG lazer uygulanıp elektron mikroskobundan geçirilmiş numuneler için yüzey pürüzleri, açık kanallar ve enfekte doku parçacıkları olmayan tabakalar ortaya çıkarıldı. Admira Bond, OptiBond Solo Plus’a göre Er,Cr:YSGG lazer uygulanmış yüzeylere daha iyi adaptasyon sağladı. Tüm yapıştırıcılar reçine etiketi oluşturdu. Nd:YAG ışın tedavisi krater oluşturdu ve kanalları ortaya çıkarmayarak yüzey erimesine sebep oldu. Asit ile aşındırılmış yüzeylerde, enfekte doku tabakası ve açık kanallar ortaya çıkmadı. Yapıştırıcı bağları, asit ile aşındırılmış yüzeylere lazer ile aşındırılan yüzeylerden daha iyi adaptasyon sağladı. Elektron mikroskobu taraması analizi sonucunda, lazer uygulanan gruplarda sülfür oranının düşük çıkması haricinde mineral içeriklerinde oluşmuş belirgin bir farklılığa rastlanmadı. Aseton tabanlı bağlanma araçlarında, fosforik asit ile aşındırılmış etanol tabanlı araçlara göre daha güçlü bağlar elde edildi. Lazer ile aşındırılmış dentinlerde çözücü çeşidi belirgin bir etki oluşturmadı.

Sonuçlar: Asit ile aşındırılmış dentinlerde asetonlu temsilcilerdeki bağ gücü, etanollü temsilcilere göre daha yüksek değerler göstermiştir. Lazer uygulanan dentinlerde çözücünün çeşidi bağ gücünü etkilememiştir. Tüm bağlanma temsilcileri arasında en yüksek bağ gücü asit ile aşındırılan grupta tespit edilmiştir. Er.Cr:YSGG lazer ile yapılan ışın tedavisi, Nd:YAG lazer tedavisine göre daha güçlü bağlar oluşturdu fakat yeterli koşulları oluşturacak konumda değildi.

Araştırmacının Yorumları: Lazerler diş hekimliğinde önemli rollere sahiptir fakat diş yapısına bağlanmadaki rolü kısıtlıdır. Belki gelecekte ilerleyen teknoloji ile lazer kullanılarak daha iyi dentin bağları sağlanacaktır fakat şu an elimizde böyle bir sistem bulunmamaktadır. Klasik bağlantılar ve bağlanmalar en güvenilir yöntemlerdir.

İnceleyen: Thomas G. Berry, DDS

E-Mail: bilgetarçin@hotmail.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.