Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Kültürel Farklılıklar, Gülümsememizi Değiştiriyor Mu?


Bazı Kanadalılar, ideal gülümseme estetiğinden sapmaya karşı hassaslar.


İncelenen Makale: McLeod C, Fields HW, et al. Esthetics and Smile Characteristics Evaluated By Laypersons: A Comparison Canadian and U.S. Data. Angle Orthod 2011; 81 (March): 198-205.

Geçmiş Deneyimler: 10 yılı aşkın bir sürede, bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak gülümseme estetiğini değiştiren unsurlar ve gülümsemelerin çekiciliği hakkında birçok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmaların büyük çoğunlu Birleşik Devletler’ de gerçekleştirilmiştir. Kanada’da yapılan benzer bir araştırmada da kültürel farklılıklar üzerinde durulmuştur.

Amaç: Meslekten olmayan Kanadalı ve Amerikalıların ideal gülümseme estetiği konularındaki yorum ve görüşlerini karşılaştırmak.

Metotlar: Bu araştırma, gülümseme estetiği üzerindeki değişiklikler konusunda meslekten olmayan bireylerin hassasiyetini test etme amacıyla tasarlandı. Araştırma metodolojisi Ohio State University de geliştirildi. İdeal bir gülümseme, belirli yönlerde değişikliğe uğratılabilmektedir. Yazarlar, bukkal koridoru, oklüzal eğikliği, dişetlerinin görünüşü ve gingival marjinin bozukluğunu değerlendirmeye aldılar. Toplamda, 103 Kanadalı teste dâhil edildi. Bu elde edilen veriler, var olan Amerikalı bireylere ait veriler ile karşılaştırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Meslekten olmayan Kanadalılar, ideal gülümseme estetiğinin tüm yönleriyle sapma durumlarına karşı genel olarak daha hassas davranmaktadırlar ve ayrıca, diş pozisyonundaki değişimlere karşı daha az kabul edici bir aralığa sahipler.

Sonuç: Meslekten olmayan Kanadalı ve Amerikalıların, gülümseme estetiğindeki değişimlere karşı yorum ve yargılarında kültürel farklılıklar tespit edilmiştir.

Araştırmacının Yorumları: Kanadalı ve Amerikalı insanların arasında bu denli önemli farkların oluşması gerçekten araştırmanın ilginç tarafıydı. Belki de, Birleşik Devletler etrafında bireyler arasında bölgesel farklılıkların olduğu da söylenebilir. Bu seride yapılması mümkün bir başka araştırma da, ülkenin doğu kesimi ile batı kesimini ve kuzey kesimi ile güney kesimini karşılaştırmaya çalışmak ve burada yaşayan bireyleri dâhil etmektir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: fields.31@esu.eduTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.