Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Kondiler Yer Değiştirme –Semptomatik ve Asemptomatik Hastalar


Genel Bilgiler: Asemptomatik ve TMD (Temporomandibular eklem bozukluğu) semptomatik bireylerde istatistiksel olarak ciddi sayılabilecek kondiler yer değiştitme farklılıkları meydana gelmektedir.


İncelenen Makale: Weffort SYK, den Fantini SM. Condylar Displacement Between Centric Relation and Maximum Intercuspation in Symptomatic and Asymptomatic Individuals. Angle Orthod 2010; 80 (September): 835-842.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontistleri ilgilendiren yaygın bir konu da santrik ilişkide kondil ve alt çenede maksimum kenetlenmeye (karşı dişlerin uçlarının bir araya gelmeleri ve tam kapanmaları) doğru kayma olup olmadığıdır. Genel olarak birçok ortodontist bu durumu muayene randevuları sırasında kontrol etmektedir. Peki bu kondilin kaymaları TMJ semptomları ile ilişkili midir?

Amaç: TMD ye sahip semptomatik ve asemptomatik kişilerde santrik ilişki ve maksimum kenetlenme arasındaki kondilar yer değiştirme miktarını belirlemek.

Dizayn/Katılımcılar: Bu ileriye yönelik olarak 70 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmada kondiler yer değişimleri değerlendirilmiştir.

Metotlar: Vakalar ilk olarak iki farklı gruba ayrıldı. TMD ile ilişkili olarak bir grup asemptomatik diğeri de semptomatik olarak belirlendi. Her iki gruba ait dental veriler ayarlanabilir artikülatörlerle incelendi. Santrik ilişki pozisyonlarını ve maksimum kenetlenmelerini gösteren kapanış kayıtları alındı. Kondilar pozisyondaki kayma 3 farklı açıdan (önden arkaya, dikey olarak, enine olarak) not edildi. Asemptomatik ve semptomatik kişiler karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Semptomatik ve asemptomatik kişilerde dikey boyutta büyük farklılıklar oluştuğu görüldü ancak asemptomatik grup enine boyutta ve mesial yönde daha fazla farklılık gösterdi. Makalenin yazarları ayrıca tek yönlü kondilar yer değiştirmenin varlığının asemptomatik vakalara oranla ve çok daha ciddi derecede semptomatik kişilerde altta ve distal yönde meydana geldiğini saptadılar.

Sonuçlar: Kondilar düzeyde asemptomatik ve semptomatik vakalarda sanrtik ilişki ve maksimum kenetlenme arasında istatistiksel olarak ciddi sayılabilecek farklılıklara rastlanabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırma ayarlabilir artikülatörler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yazarların metodolojilerini kullanarak semptopmatik ve asemptomatik gruplar arasındaki farklılıkları tanımladıkları milimetrenin onda birini tam doğru bir şekilde nasıl ölçtüklerinden henüz emin değilim. Yine de güzel bir girişim olarak görünmektedir ve belki de gelecek çalışmalarda bu araştırmacıların elde ettikleri bulguların onaylanması için daha iyi metotlar kullanılabilir.

Araştırmacı: Vincent Gç Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: sookim@usp.br

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.