Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Kompozitlerin En İyi Nasıl onarılır?


Genel Bilgiler: Silikat cila, kompozitleri birbirine bağlayan bağların gücünü arttırır.


İncelenen Makale: Rinastiti M,Özcan M,et al.Immediate Repair Bond Strengths of Microhybrid, Nanohybrid and Nanofilled Composites After Different Surface Treatments. J Dent 2010;38 (January) :29-38.

Hedef: Bağ gücünü onarıcı çözümleri ve mikrohibrit, nanohibrit ve nano dolgulu yüzey koşullu ve koşulsuz kompozitlerin bozukluklarını göstermek.

Metotlar: Çalışmada kullanılan materyaller Quadrant Anterior Shine (Microhibrit-Amerika’da kullanımı yaygın değildir), Grandio ve Tetric Evo Ceram (nanohibrit) ve Filtek Supreme XT(nano dolgulu)’ dir. Disk şeklindeki materyal numuneleri kalıplara döküldü. 1. kontrol grubu haricinde oksijen engelleyici tabakanın oluşmasını engellemek amacıyla son kompozit tabakasının ışıkla tedavi edilmiş kısmı Mylar şeritle kaplandı. İkinci kontrol grubunda, ışın aktivasyonu sırasında kompozit Mylar şeritle kaplandı. Üçüncü grupta, yapıştırıcı reçine uygulandı ve dördüncü kontrol grubunda ise yapıştırıcı reçine uygulanmadan önce kompozit yüzeyi CoJet Sand air-abrasion/silanation sistemi ile tedavi edildi. Yeni kompozit, substrat yüzeyine uygulandı ve evrensel test makinesi kullanılarak onarılmış numunelerin üzerindeki baskı ölçüldü. Çatlak kısımlar x40 oranında büyütülerek incelendi. Diğer malzemelerin ilave numunelerinin temas açısı ölçümleri, XPS (temel analizi), SEM (elektron mikroskobu taraması) ve AFM (atomik kuvvet mikroskobu) kullanılarak yüzey karakterlerine karar verildi.

Sonuçlar: Bağ gücü 10,5 MPa ile 27,4 MPa değerleri arasında hesaplanmış olup materyale ve yüzeye göre farklılık göstermiştir. Genellikle, silikat cila tekniği (CoJet-Sand) yüksek bağ gücüne sebep olurken sadece yapışma ile ilgili problemlerle karşılaşıldı. Beklenildiği üzere, CoJet tedavisi kompozit yüzeyinde hissedilir derecede pürüzler oluşturdu. Yapıştırıcı reçine kullanılması bağ gücünde küçük de olsa bir gelişmeye sebep oldu.

Sonuç: Adezyon reçine uygulaması, kompozitin düzelme gücünü arttırmazken silikat cila bunu başarabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma Silikat Cila Tekniği’nin kompozitlerin birbirine bağlamasında olumlu etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Fakat bu çalışmada sayıların anlamının gerçekten ne olduğunu geniş perspektiften gösteren bir kontrol grubu bulunmamaktadır (örneğin bozulmamıştan ziyade tamir edilmiş kompozit numuneleri). Ayrıca, eğer düzeltme işleminden önce substrat kompozit, çeşitli yollarla eskitilmiş ise sonuçların farklı olup olmadığını bilmek zordur

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: h.j.busscher@med.umcg.nlTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.