Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Kendinden Aşındırılmış Reçine Sementine Ait Bağ Dayanıklılığı


Genel Bilgiler: Çok aşamalı reçine dolgu maddelerine ait bağ dayanıklılığı, kendiliğinden aşınmış çoğu sementin gücüne göre belirgin şekilde fazladır.


İncelenen Makale: Viotti RG, Kasaz A, et al. Microtensile Bond Strength of New Self-Adhesive Luting Agents and Conventional Multistep Systems. J Prosthet Dent 2009; 102 (November): 306-312.

Hedef: 6 adet yapıştırıcı reçine sementinin klasik aşındırma ve durulama ve kendiliğinden aşınmış birincil dolgu maddesi temsilcileri ile dentin mikro gerilimli bağ dayanıklılıklarını karşılaştırmak.

Metotlar: Bölünmüş 54 adet insan azı dişinin düzgün koronal dentin yüzeyi 600 grit ile cilalandı. Numuneler dolgu maddesinde kullanılan tekniğe göre 9 deney grubuna ayrıldı. Çalışmada kullanılan materyaller RelyX ARC (aşınmış durulanmış yapıştırıcı), Panavia F (kendi aşındırıcısı ED Primer ve Clearfil SE Bond ile beraber kullanılır) ve yapıştırıcı reçine sementi olarak G-Cem, Maxcem, RelyX Unicem, SmartCem 2 ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde kullanılmayan bir ürün idi. Kompozit diskler (Filtek Z250) 5 mm. kalınlığındaki silikon kalıplardan yapıldı. Diskler 50 µm alüminyum oksit parçaları kullanılarak hava ile aşındırıldı ve belirlenen yapıştırma sistemi kullanılarak dentine bağlandı. Bağlanmayı takip eden 24 saatlik süreçte numuneler su içerisinde saklandı ve bağlanmış numuneler evrensel test makinesi ile yapılan µTBS testi için parçalara ayrıldı. Çatlak kısımlar elektron mikroskobu taraması yöntemi ile tespit edildi.

Sonuçlar: µTBS testinde en yüksek ortalama RelyX ARC için 69,9 MPa olarak ölçüldü. En yüksek ikinci ortalama ise SE bağıyla Panavia F için 49,2 MPa olarak saptandı ve RelyX ARC ile arasında belirgin istatistiksel farklar görülmedi. Panavia’ nın bağ gücünde ED Primer ile kullanıldığında daha düşük bir değer gözlendi ve 33,7 MPa olarak ölçüldü. Kendiliğinden aşınmış reçine sementleri için bağ dayanıklılığının 4,6 MPa ile 16,9 MPa arasında olduğu saptandı. Kendisi yapışkan olan sementte, yapışma konusunda diğer sementlere göre çok daha fazla bozulma tespit edildi. Ayrıca, bir çift kendinden yapışkan sementte yüksek oranda test öncesi bozulmaya rastlandı.

Sonuç: Çok aşamalı reçine dolgu maddesi araçlarına ait bağ dayanıklılığı, kendiliğinden yapışkan sementlerle elde edilen numunelere göre belirgin oranda daha yüksek değer gösterdi.

Araştırmacının Yorumları: Önceden beri düşündüğüm ve inandığım, kendinden yapışkan reçine sementlerinin klasik reçine sementlerine göre daha dayanıksız bağlar oluşturduğu fikri bu çalışma ile desteklenmiştir. Hiç sürpriz oluşturmadan, çizilmiş ve aşındırılmış sistemlerde ortalama bağ dayanıklılığı en yüksek değeri alırken, kendinden aşınmış primer sistemler ise ikinci sıraya yerleşti. Kendiliğinden yapışkanlı sementlerde hepsi için geçerli olmasa da bir kısmında, diğerlerinden çok daha yüksek bağ dayanıklılığı gözlendi. Yazarlar çalışmada ayrıca Panavia sistemler için Clearfil SE bağ yapıştırma sistemi kullanmayı önererek bu sistemlere ait bir modifikasyon önerisinde bulunmuştur. Bu kombinasyon gayet iyi çalışsa da pratik klinik çalışmalarda da iyi çalışabilmesi için film kalınlıklarının çok daha düzgün olması gerekmektedir.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: areis@prof.ung.brTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.