Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Işınla Tedavi Prosedürleri Daha İyi Polimerizasyon Sağlamaktadır


Genel Bilgiler: Çift katlı tedavi sağlayan, kendiliğinden adezif reçine sementleri, alışılagelmiş, çift katlı reçine sementlerine oranla karşılaştırılabilir değerler ortaya koymaktadır.


İncelenen Makale: Cadenaro M, Navarra CO, et al. The effect of Curing Mode on Extent of Polymerization and Microhardness of Dual-Cured, Self-Adhesive Resin Cements. Am J Dent 2010;23 (February): 14-18.

Geçmiş Deneyimler: Çift katlı sementler ışın stimulasyonu aracılığı ile ve de hatta ışının varlığında bile kendi kendine sertleşme reaksiyonu sebebiyle polimerizasyona maruz kalmaktadır. Çift katlı sementler artık asidik monomerler de içermektedir. Bu sayede asit ile aşındırma, bağlama ve yapıştırma işlemleri tek bir aşamada kombine edilebilmektedir. Ancak tek aşamalı kendinden aşındırmalı (self etchig) sistemler çok aşamalı adeziflere oranla daha düşük bağlanma oranı bir sergilemektedir ki bu durum onları yıkılma ya da parçalanmalarına daha çok maruz kalmasına neden olmaktadır.

Hedef: Polimerizasyon derecesi ve mikrosertlik üzerinde ışınlı ya da kendiliğinden sertleşen adezif sementlerden ve alışılagelmiş çift katlı tedavi sağlayan sementlerden yararlanmanın etkilerini karşılaştırmak.

Metot: Maxcem (Kerr) ve RelyX Unicem kendiliğinden adezif sistemler, alışılagelmiş Panavia F2.0 çift katlı tedavi sağlayan reçine sementi ile karşılaştırıldı. Oksijenin inhibisyonunu engellemek adına tüm örnekler bir nitrojen atmosferinde 35°C’lik sabit bir sıcaklığa maruz bırakıldı. Materyaller, üreticinin talimatlarına uygun olarak ele alındı ve doğru bir şekilde karıştırıldı. Işın enerjisi etkisi altında polimerizasyona tabi tutulduğu aşamada, halojen kürün devriliminin örnekten 5 mm. uzakta pozisyon aldığı ve çıktı yoğunluğunun 600mW/cm² olduğu görüldü. Polimerizasyon işlemi 2 koşul altında gerçekleştirildi: Grup 1 örnekleri hemen 20 saniye boyunca ışınlandı, polimerizasyonun derecesi, 2 saat boyunca ekzotermik tepkime devamlı olarak incelendi; Grup 2 örnekleri herhangi bir ışınlamaya tabi tutulmadı, kendiliğinden sertleşme tepkimesinden açığa çıkan ekzotermik sıcaklık 2 saat boyunca gözlemlendi. 2 saatlik gözlemleme periyodunun ardından herhangi bir ek monomer reaksiyonun meydana gelip gelmediğini belirleyebilmek için her iki gruptaki örnekler bir başka 2 dakikalık ışınlamaya maruz bırakıldı. Üçüncü bir ışınlama gerçekleştirildi. Mikrosertlik değerlerin sonuçları alındı.

Sonuçlar: Tüm materyallerde ışınlama işleminin yüksek bir değerde ve dar olacak şekilde uç değere ulaşıldı ve ışınlamanın hemen ardından ani şekilde düşüş olduğu görüldü. Kendiliğinden sertleşen örnekler daha düşük ve geniş bir grafik çizdi. Polimerizasyon tüm örnekler için daha yüksekti. Işınla aktive edilmiş hali yalnızca kullanıldığında 3 sement arasında herhangi bir farklılık oluşmadı. Yalnızca kendiliğinden sertleşme halinde, RelyX Unicem ve Panavia F2.0, Maxcem den daha düşük değerler elde etti. Mikro ölçüde sertlik değerleri ışınla aktivasyonunun kullanıldığı örneklerde daha yüksekti. Panavia, ışınla aktive edilmiş haldekilerde en düşük mikro ölçüde sertlik değerine sahipti; RelyX ise kendiliğinden sertleşmede en düşük değere sahipti. Kendiliğinden sertleşme, ışın kullanılmış polimerizasyonlara oranla daha düşük dönüşüm oranlarına sahipti. Mikro ölçüde sertlik değerleri de yine kendiliğinden sertleşme modunda daha düşüktü.

Sonuçlar: Katlı tedavi sağlayan, kendiliğinden adezif reçine sementleri, alışılagelmiş, çift katlı reçine sementlerine oranla karşılaştırılabilir değerler ortaya koymaktadır. Test edilen tüm sementlerin ışın kullanıldığında çok daha iyi sonuçlar ortaya koyduğu görüldü.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmanın sonuçlarında öyle görünüyor ki tüm reçine sementleri aynı derecede tepki göstermemektedir. Spesifik bir sement bir durumdan diğer bir duruma daha iyi olabilmektedir. Yine bu çalışma ortaya koyuyor ki bu iki kür tipi eşit derecede bir dönüşüm üretmemektedir.

Yazar: Thomas G. Berry, DDS, MA

EMail: Ibreschi@units.it

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.