Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
İmplant Maliyeti Korkutuyor


İmplantların başarı oranları, diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında çok yüksek olmasına rağmen, endodontik mikrocerrahi, başarısızlığa uğramış kök kanal tedavisinde, mali açıdan en efektif seçenek olarak durmaktadır.

İncelenen Makale: Kim SG, Solomon C. Cost-Effectiveness of Endodontic Molar Retreatment Compared With Fixed Partial Dentures and Single Tooth Implant Alternatives. J Endod 2011; 37 (March): 321-325.

Amaç: Endodontik terapi konusunda başarısızlıkla sonuçlanmış birinci azıdişlerinin tedavisinde farklı tevdi uygulama şekillerindeki en ekonomik seçeneklerin değerlendirilmesi. Metot: Cerrahi olmayan yeniden tedavi şekilleri, endodontik mikrocerrahi, sabit kısmi protezler ve dental implantlara ilişkin literatür The MEDLINE, Cochrane, ISI Web of Knowledge ve Sci Verse Scopus veritabanları üzerinden araştırıldı. Bu elektronik araştırma daha sonra manuel bir literatür araştırması ile sonlandırıldı. Çalışma kapsamında çok sayıda daha küçük araştırma (istatistik gruplamalar) verilerini gözden geçiren ve analiz eden bir sistematik gözden geçirmeye başvuruldu. Tedavinin başarı şansının tedavinin masrafına bölünmesi ile maliyet etkinliği elde edildi.

İncelenen tedavi seçenekleri:

• Cerrahi yöntem kullanılmadan yeniden tedavi edilmesi ve o bölgedeki tüm restorasyonun sağlanması

• Cerrahi olmayan tedavi ile kuron uzatılması ve bölgenin restorasyonunun sağlanması,

• Cerrahi olmayan tedavi ile post/core (kuronu gerekli şekilde tutmak üzere yeterli diş yapısı bulunmadığında gelecek restorasyonlar için bir kuron ile verimli biçimde diş yapısı oluşturmayı öngören yöntem)

• Endodontik mikro cerrahi

• Sabit kısmi protez ile diş çekilmesi

• İmplant destekli restorasyon ile diş çekimi

Bu tedavi opsiyonlarının maliyetleri Amerikan Diş Hekimleri Birliği anketi tarafından belirlenen ve ulusal ücretlerin ortalamasıyla ortaya çıkan rakamlarla belirlendi. Burada cerrahi prosedürlerde kullanılan modern endodonti cerrahi araç ve gereçleri de dâhil edildi.

Araştırmanın Sonuçları: Maliyet etkinliği analizi için kullanılan başarılı olabilme olasılıkları cerrahi yöntem kullanılmayan tedavide %87, endodontik mikro cerrahi için %94, sabit kısmi protezler için %89 ve implant destekli kuron için %95 olarak ortaya kondu. Bu başarı oranları göz önüne alınıp tedavi opsiyonlarının maliyeti en düşükten en yükseğe doğru sıralandığında pratisyen hekim ve uzman için değişmemekteydi:

(1) endodontik mikro cerrahi;

(2) cerrahi olmayan tedavi ve kuron;

(3) cerrahi olmayan tedavi ve post/core ile kuron;

(4) cerrahi olmayan tedavi ve kuron uzatılması ile kuron;

(5) cerrahi olmayan tedavi ve kuron uzatma, post/core ile kuron;

(6) diş çekimi ve sabit kısmi protez;

(7) diş çekimi ve implant destekli restorasyon.

Ancak cerrahi prosedür içermeyen tedavinin değeri %77’ye çıkarıldığında sıralamalar değişmekteydi. Pratisyen hekim için sıra (1), (2), (3), (4), (6), (5), (7) ve uzman için (1), (2), (3), (4), (6), (7), (5) olarak elde edildi. İkinci analiz, araştırmaların maliyet ve başarı olasılıklarının heterojen olması sebebiyle gerçekleştirildi. Sonuç: Başarısız sonuçlanmış endodontik tedavi sonrasında azıdişlerinin tedavi edilmesinde, sırasıyla, endodontik mikrocerrahi ve implant destekli restorasyonlar en çok ve en az uygun maliyetli tedavi opsiyonları olarak ortaya çıkmışlardır.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmanın biyolojik ve teknik unsurları göz önünde bulundurmadığını düşünmekteyim. Örnek vermek gerekirse, tehlikedeki bir periyodontiyuma sahip bir dişin önce çekilmesi ile implant uygulanması sonrasında da endodontik mikrocerrahinin gelmesi daha olasıdır. Tedavi ile ilişkili diğer prosedürler de araştırma kapsamına alınmamıştır (sinüsün implant yerleştirimi süresince kaldırılması örnek gösterilebilir). Bu sayede diş çekimi ve implant yerleştirilmesinin maliyet etkinliği daha da aşağı inebilirdi. Öte yandan, endodontik terapi süresince kök kanalı boyunca ulaşarak kuronu tutabilmek bu tedavinin düşük maliyet düzeyini azaltabilir. Ayrıca başarı olasılıkları da araştırmalar kapsamında farklılık gösterebilir ve bu da işaret edilen tedavilerin maliyet düzeylerini etkileyebilir.

Araştırmacı: Ricardo Walter, DDS, MS Email: sgk2114@columbia.edu
Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.