Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Hızlı Maksiler Genişletmenin Pulpal Kan Akışı Üzerindeki Etkisi


Genel Bilgiler: Başlangıçtaki genişletme sırasında sabit dişlerdeki pulpal kan akışları 2 kat fazla olmaktadır ancak 3 ay sonrasında normal oranına geri dönmektedir.


İncelenen Makale: Babacan H, Doruk C, Bıçakçı AA. Pulpal Blood Flow Changes Due to Rapid Maxillary Expansion. Angle Orthod 2010; 80 (November): 1136-1140.

Geçmiş Deneyimler: Damağın genişletilmesi maksiler konstriksiyonu (sıkışması, daralması) tedavi etmede yıllarca kullanılmıştır. Genellikle genişletme için sabit dişler küçük azı dişleri ve azı dişleri olmaktadır. Peki ya ciddi bir genişletme kuvveti bu dişler üzerine uygulandığında yine bu dişlerdeki kan akışına ne olmaktadır? Pulpal etkilenmeler bazı zamanlarda pulpal kan akışına bağlı olarak ölçülmektedir. O halde palatal genişletme sırasında pulpal kan akışına ne olmaktadır?

Amaç: Hızlı maksiler genişletmenin başından prosedürün sonuna kadar geçen sürede insan dental pulpasındaki pulpal kan akışını değerlendirmek.

Dizayn: İleriye yönelik araştırma.

Katılımcılar/Metotlar: Maksiler genişletme aleti içeren aligner ile palatal genişletme operasyonu geçiren 12 vaka alındı. Palatal genişletme günlük olarak 0,25 mm de gerçekleştirildi. Bir lazer Doppler akışölçer pulpal kan akışı seviyesini ölçmek için kullanıldı. Merkezi kesici diş, köpek dişi ve üst çene birinci azı dişi analiz edildi. Bu dişler genişletmeden önce, 1 hafta sonrasında, 2 hafta sonrasında, 3 hafta sonrasında, 7 ve 12 hafta sonrasında değerlendirilmeye alındı.

Sonuçlar: Pulpal kan akışı palatal genişletmenin 1 hafta sonrasında ikiye katlandı. Merkezi kesici diş, köpek dişi ve birinci azıdişi benzer değişimler gösterdiler. İkinci hafta sonrasında pulpal kan akışı eğiliminin tersine dönerek azalmaya başladı ancak tedavi öncesindeki düzeyi ile karşılaştırıldığında hala biraz yüksekti. Makalenin yazarları 12 hafta sonrasındaki kan akışını değerlendirdiklerinde tedavi öncesi düzeyi ile karşılaştırdıktan sonra normal seviyesine döndüğünü saptadılar.

Sonuçlar: Pulpal kan akışı, üst çeneyi genişletmek üzere uygulanan ortodontik terapinin başlangıç safhalarında ciddi derecede değişmektedir ancak bu eğilim tersinir olmakla birlikte kan akışı tedavinin sonunda normal düzeyine ulaşmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Palatal genişletmenin dental pulpa üzerinde herhangi bir istenmeyen etki ya da uzun vadede sorunlar yaratmadığı ortodontistler tarafından yıllardır bilinmektedir. Ancak pulpal kan akışının -palatal genişletmenin özellikle başlangıç safhasında ne düzeyde arttığını bilmek gerçekten ilginçti. Neyseki vücut bu değişimi uygun hale getirmekte ve uzun vadede pulpada herhangi bir hasar oluşmaksızın kan akışını normal seviyesine ulaştırmaktadır.

Araştırmacı: Vincent G, Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: babacanhasan@yahoo.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.