Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Hasta Beklentilerini Dinlemeye Zaman Ayırmak Gerekir


Genel Bilgiler: Hastaların ve diş hekimlerinin beklentileri, tedavi planını yönlendirici etken olmalıdır.

İncelenen Makale: Mehl CJ, Harder S, et al. Patients’ and Dentists’ Perception of Dental Appearance. Clin Oral Invest 2010; March: epub ahead of print.

Hedef: Oral rehabilitasyon vakalarında hastaların ve destekçilerin estetik açıdan beklentilerini karşılaştırmak ve profesyonel değerlendirmede tecrübe, yaş ve cinsiyetin potansiyel etkilerini ortaya koymak.

Metotlar: 8’i erkek ve 8’i kadın olmak üzere yaş ortalamaları 64 olan 16 kişi çalışmaya dâhil edildi. Bu kişilerin üst ön kısım dişlerinde sabit ya da çıkarılabilir restorasyonları bulunması tercih edildi. Tedaviye, diş hekimliği öğrencilerinin oral rehabilitasyon sürecini de kapsayan 4 aylık süreçte devam edildi. Tedavi süreci oral hijyen yönlendirmesi ve motivasyonu, son 2 ay içindeki geçici aşamaları, rehabilitasyon bitiminde yapılan 4 haftalık kontrolleri içinde barındırdı. Vakalar, sabit restorasyon (7 vaka), çıkarılabilir kısmî takma dişler (7 vaka) ya da sabit takma dişler (2 vaka) ile restore edildi. Tedavi başlangıcından önce hiçbir vaka diş kaybına uğratılmadı.

Vakaların memnuniyetini sağlamak için iki adet anket doldurtuldu. Anketlerin ikisi de terapiye başlamadan 4 hafta önce ve terapi bittikten 4 hafta sonra uygulandı. Anketlerin ilki, vakaların esenliği ile ilgiliydi (Vakaların proje sürecinde öforik ya da depresif olmamaları gerekliydi). 11 soru içeren ikinci anket ise hastaların tedavi sürecinden beklentilerini saptamaya yönelikti.

30’ u erkek, 12’ si bayan 42 kişiden oluşan ve üst düzey dental estetik eğitiminin parçası olan bir diş hekimi grubu, tedavi öncesi ve sonrasında vakaların estetik açıdan görünümlerini değerlendirdi. Bu değerlendirmeler, güçlü gülümseme esnasında çekilmiş dudak ve diş fotoğrafları ve ilk küçük azıdişi tarafından dudağın geriye çekilmiş haliyle çekilmiş fotoğraflar ile yapıldı. Her diş hekimi her fotoğrafı değerlendirmek üzere 7 saniye süresince bu imkâna sahipti. Bu değerlendirme, 100 mm. uzunluğundaki Visual Analog Skala kullanılarak ölçüldü. Skalanın uç noktaları “tamamen estetik olmayan” ve “tamamıyla estetik” olarak düşünüldü.

Sonuçlar: Tüm vakalar normal seyrinde ilerledi. Tüm hastalar ve destekçileri estetik açıdan belirgin bir gelişme kaydedildiği konusunda hemfikirdi. Fakat hastaların yorumu ile destekçilerin değerlendirmesi arasında bir ilişki bulunamadı. Yaş, cinsiyet ve tecrübe sonuçta belirgin bir etki yaratmadı.

Sonuç: Hastaların kişisel talepleri karşılandığı zaman dental estetikten memnun oldular. Profesyoneller ise hastaların talepleriyle pek de yakından alakalı olmayan geniş ölçekli estetik kılavuzuna göre durumları değerlendirme yoluna gittiler.

Araştırmacının Yorumları: Aynı sonuçlar için farklı gösterge çizelgesi uygulama kısıtına rağmen bu çalışma bize birtakım şeyleri anımsattı. Biz diş hekimleri, bir tedaviye başlarken veya sona erdirirken, hastaların beklentilerini bazen göz ardı edip kendi beklentilerimizi ön planda tutuyoruz. Bundan sakınmak için, detaylı sorgulamalar, diagnostik ağız içi fotoğraflar yardımcı araçlardır. Hastanın nasıl görüneceğini bilmek her zaman işe yaramayabilir.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: cmehl@proth.uni-kiel.de

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.