Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Emzik Kullanımının Sürdürülmesi Posteriyor Çapraz Kapanışa Sebep Olmaktadır


Genel Bilgiler: Annelerin, emziklerin uzun süreli kullanımının tek tarafa ilişkin posteriyor çapraz kapanışa neden olduğu konusunda uyarılmaları gerekmektedir.


İncelenen Makale: Melink S, Vagner MV, et al. Posterior Crossbite in the Decidious Dentition Period, Its Relation With Sucking Habits, Irregular Orofacial Functions, and Otolaryngological Findings. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138 (July): 32-40.

Geçmiş Deneyimler: Eğer bir anne bebeğinin ya da küçük çocuğunun emzik kullanmasının doğru olup olmadığını sorduğunda ona nasıl bir yanıt veriyorsunuz? Bu çok sık sorulan bir soru olduğu için yanıtınızın geçerli bir sebebe dayanmasının önemi bulunmaktadır.

Amaç: Süt dişlerinin oluşumunda posteriyor çapraz kapanışın emme alışkanlıkları, ağız ve yüzle ilgili fonksiyonlar ve kulak-burun-boğazla ilgili bulgularla ilişkisini değerlendirmek.

Katılımcılar: Yaşları ortalaması yaklaşık olarak 5,5 olan 60 çocuk araştırmaya dâhil edildi, bunlardan 30 tanesinin birinci dişlenmesinde posteriyor çapraz kapanış bulunmaktaydı diğer 30 tanesinin herhangi bir çapraz kapanış problemi yoktu.

Metotlar: Annelerle görüşme yapıldı ve çocuklarının beslenme ile ilgili ya da ilgisiz emme alışkanlıkları konusunda bilgi vermeleri üzere bir anket verildi. Araştırmadaki vakalar ve araştırma sonunda elde edilen modeller bir ortodontist ve bir de kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından değerlendirmeye alındı. Ağızda anteroposteriyor (önden arka kısma doğru giden) ve yanal ölçüler elde edildi ve posteriyor çapraz kapanış ile alışkanlıklar arasındaki korelasyon istatistiksel olarak değerlendirmeye alındı.

Sonuçlar: Çapraz kapanışa sahip olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında anne sütü ile emzirmenin devam süresi ile biberonlar beslenmenin devam süresi arasında istatistiksel olarak ciddi farklılıklar görülmedi. Ancak, bu iki grup arasında emzik alışkanlığının devamlılık süresi ile ilgili istatistiksel olarak önemli sayılabilecek bir farklılık daha uzun süre emzik kullanımının daha fazla oranda posteriyor çapraz kapanışın var olmasıydı. Daha uzun süre emzik kullanımı üst çenede daha kısa molarlar arası ark genişliğine sebep olmaktaydı. Bunlara ek olarak kısa lingual frenumların (dilin hareketini sınırlayan altındaki anatomik yapı) sadece posteriyor çapraz kapanışa sahip çocuklarda olduğu görüldü.

Sonuçlar: Emzik kullanımının devam ettirilmesi posteriyor çapraz kapanışın daha sıklıkla görülmesine neden olmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Makalenin yazarlarının belirttikleri üzere emzik kullanımı 18 ayı aştığında tek taraflı posteriyor çapraz kapanışın görülmesinde ciddi bir artış yaşanmaktadır. Ayrıca vurguladıkları başka bir nokta da, beslenme ile ilişkili olmayan emme problemlerine sahip çocuklar klinik olarak gözden geçirildiğinde lingual frenumlarının uzunlukları ve dillerinin duruş pozisyonları da mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Ben bunu oldukça yararlı bir öneri olarak görüyorum. Ancak ne yazık ki, çalışan ve zamanlarının büyük çoğunluğunu da buna ayıran annelerin uzun bir sürede çocuklarını anne sütü ile beslemeye vakti olmamakta ve böylece çocuklar için ek bir emzik ihtiyacı doğmaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

EMail: maja.ovsenik@dom.siTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.