Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ekstra Kaplama, Yapıştırıcıların Tümünde Bağlanmayı Arttırıcı Bir Etkiye Sahip Midir?


Genel Bilgiler: Çift katlı uygulama, kendiliğinden aşınmış tüm yapıştırıcıların dentin bağ gücünde geliştirici bir etki yaratmamaktadır.


İncelenen Makale: Wei S, Shimada Y, et al. Effect of Double-Application of Three Single-Step Self-Etch Adhesives on Dentin Bonding and Mechanical Properties of Resin-Dentin Area. Oper Dent 2009; 34 (November-December): 712-724.

Hedef: Tek aşamada aşındırılmış yapışkanın 2 kez uygulanmasının bağ gücüne ya da reçine dentin ara yüzüne katkısı olup olmadığına karar vermek.

Metotlar: Bu çalışmada test edilen yapıştırıcılar Clearfil Tri-S Bond, G-BOND ve EXL-683 olarak kodlanan 3M ESPE’den elde edilen deneysel materyallerdir. 42 adet dentin dilimi, çekilmiş insan azı dişinden elde edildi. 30 tanesi bağ gücü testi için, 6 tanesi nano-çukurluk testi ve kalan 6 tanesi elektron mikroskobu taraması (SEM) için kullanıldı. Tüm diş yüzeyleri mikroskopta incelenmeye hazır dokular haline getirilmek için #600 SiC kâğıdı ile cilalandı. Üreticinin direktiflerine göre tek uygulama gerçekleştirildi. İkinci uygulama, ilk uygulamaya ışın tedavisi yapılmadan yenilendi. Mikro ölçekli bağ gücü testi için kompozitlerin küçük parçaları kalıplara konulup tedavi uygulandı. Test, evrensel test makinesindeki döngüsel kablo kullanılarak uygulandı. Reçine-dentin arayüzü üzerindeki farklı noktalardaki sertliği ölçmek amacıyla nano-çukur aleti kullanıldı. Elektron mikroskobuyla tarama işlemi ise hem numunelerdeki bağ gücüne ilişkin çatlakları tespit etmek, hem de reçine-dentin arayüzünün ultra yapısını incelemek amacıyla kullanıldı.

Sonuçlar: Yapıştırıcının 2 kez uygulanması, deneysel yapıştırıcılarda ortalama bağ gücünü belirgin ölçüde arttırdı. Clearfil Tri-S bağı için, ortalama bağ dayanıklılığı tek uygulama için 36.9 MPa iken çift uygulama için 40.2 MPa olarak ölçüldü. G-BOND için tek uygulama için ortalama bağ gücü 30.0 MPa ve çift uygulama için bağ gücü 32.2 MPa olarak kaydedildi. Yapışma yüzeyinin sertliği ve reçine-dentin arayüzünün gücü her üç yapıştırıcı için de belirgin olarak gelişme gösterdi. Yapıştırıcının çeşidi ve kullanılan metot dikkate alınmaksızın hibrit tabakalar çok çok ince idi (0.5 nano metreden daha ince).

Sonuç: Çift uygulama 2 kez kendiliğinden aşınmış hiçbir yapışkanın bağ gücünü arttırmada etkili olmamaktadır fakat reçine-dentin arayüzünün sertliğini arttırmada belirgin bir etkisi bulunmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Yapıştırıcının ve arayüzünün sertliğindeki artış, tüm yapıştırıcılar için çifte uygulamada reçine-dentin bağının mekanik özeliklerini geliştireceğini ileri sürer. Fakat bu gelişimlerin hiçbiri yüksek bağ gücüne çevrilememiştir. Bu araştırma yapıştırıcı uygulamalarını geliştirmek için yapılan ilk çalışma değildir ve son da olmayacaktır. Maalesef ki, çalışmaların hiçbiri ekstra uygulamaların yapılmaya değer olup olmadığı konusunda yeterince açıklayıcı bilgi vermemektedir. Yapılabilecek en iyi öneri, kullandığınız yapıştırıcının üreticisinin size yapacağı yönlendirmeleri dinlemek olacaktır.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: weishenghua.ope@gmail.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.