Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Dr. Dt. Remzi Ülgen


Değerli meslektaşlarım;


Günümüzde bilgi, para ve teknolojiye erişmek oldukça kolaylaştı. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de işletmeden anlayan ve kendine güvenen yatırım yapabiliyor. Ancak başarılı olmak neo-liberal ekonomi koşullarında bilgi para ve teknolojinin dışında başka şeylere de sahip olmayı gerektiriyor.

Artık vizyon sahibi olmak para ediyor günümüzde… Geleceği görmek, geleceğin yatırımlarını şimdiden planlamak ve gerekli koşulları geç kalmadan hazırlamak gerekiyor.

Dünyada ve ülkemizde koşullar baş döndürücü hızla değişmekte. Vizyon sahibi olmayanların anlam veremeyeceği yatırımlar yapılıyor. Sadece kurulmakta olan Türk televizyon kanallarına bakarak bile önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bir dünya devleti olmaya hazırlandığını görebiliriz. İstanbul'da inşa edilen dev banka merkez binaları geleceğin büyük yatırımlarının işaretçileri gibi… Anadolu'ya yapılacak yatırımlar, GAP projesinin işlerlik kazanması ile ülkemize çok kısa bir zaman içinde 10 milyonlarla ifade edilecek nüfus göçünün gerçekleşeceğini tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır.Bu değişimi göz önüne aldığımızda bilgi, beceri ve muayenehane standartlarımızı şimdiden düzenlememiz gerektiğini

görebilmemiz gerekiyor. O gün geldiği zaman her şey için çok geç olacaktır.

Kazanın doğurduğuna inanıyorsak öldüğüne de inanmamız gerekecektir. Yıllarca meslektaşlarımız birçok gelişmiş ülkede iş bulmuş ve muayenehane açmışlardı. Şimdi sıra Türkiye'de. Birçok yabancı ülkeden nüfus göçüne paralel olarak yabancı diş hekimi göçünün gelişeceğini göz ardı eden meslektaşlarımız beş on yıla kalmadan büyük pişmanlık duyacaktır. Büyük sermaye, yabancı diş hekimi göçü, değişen ve sürekli değişim içinde olacak olan SGK kanunları, halkın değişen talepleri değişime uyum sağlayamayan muayenehaneleri yok edecektir.Dr. Remzi Ülgen

Tarih: 07.2009


Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.