Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Diş Tacı Üzerindeki Çıkıntılarda Artan Eğim, Kortekse İlişkin Kemik Kaybını Azaltmaktadır


Genel Bilgiler: Diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğiminin azalması kortekse ilişkin kemik üzerinde daha fazla basınca neden olur ve bu da kemiğin kaybıyla sonuçlanır.


İncelenen Makale: Falcon-Antenucci RM, Pellizzer EP, et al. Influence od Cusp Inclination on Stress Distribution in Implant-Supported Prostheses. A Three-Dimensional Finite Element Analysis. J Prosthodont 2010; March 15: epub ahead of print.

Hedef: İmplant protezlerde, diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğiminin basınç dağılımına etkisini göstermek.

Metotlar: Alt çene kemiğini simule etmek için kron kaplama ve implant ile 3 adet üç boyutlu model oluşturuldu. Vida ile tutturulmuş kaplamada, diş tacı üzerindeki çıkıntılarda farklı eğimler kullanıldı (10°, 20° ve 30°). Kaplamalar 2 mm’lik feldispatik porselenle kaplanmış, nikel-krom restorasyonuydu. Bu model sonlu element yazılımına transfer edildi. Yapısal özellikler literatürden ve modelin içinden elde edildi. Materyallerin düzgün elastikte, homojen ve izotropik olduğu varsayıldı. Uygulanan kuvvette de literatüre bakılarak karar verildi (45° ‘lik açı ile 200 N’luk kuvvet).

Sonuçlar: Tüm modellerde, implant platformu ile vidanın ilk teli arasındaki maksimum kuvvet değerleri belirlendi. İmplant üzerindeki basınç, diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğiminin her 10°’lik artışında yaklaşık %18’lik bir oranda arttı. Kortikal kemik incelendiğinde ise basınç ikinci ve üçüncü implant telleri arasında distal konturda implantın çevresini saran kortikal kemiğin üzerinde maksimum basıncı gösterdiği tespit edilmiştir. Diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğimi 30°’ye çıkarıldığında kortikal kemiğe yapılan basıncın %20 azaldığı gözlemlenmiştir. Düşük basınç konsantrasyonu implantın ucunu saran trebeküler kemikte yoğunluk kazanmıştır.

Sonuç: Diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğiminin artması implant üzerindeki basıncı arttırırken kortikal kemiğe uygulanan basıncı düşürür.

Araştırmacının Yorumları: Diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğiminin artması implant üzerinde yüksek basınç konsantrasyonuna sebep olsa da, bu yüksek konsantrasyonlu basınç osseointegrasyonu riske atmaktadır. Yazarların tanımladığı gibi, artan basınç, implantın dayanıklılık limitinden düşüktür. Bu çalışmanın sonucuna dayanarak diyebiliriz ki, diş tacı üzerindeki çıkıntıların eğiminin artması, dış basınca dayalı olarak oluşan kortikal kemik kaybını azaltmada kullanılabilecek en etkili biyomekanik yöntemdir.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: rosse_falcon@yahoo.com.br

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.