Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Dentoalveolar Travmalara Acil Cevap Verebilecek, Daha İyi Çalışmalara İhtiyaç Vardır


Genel Bilgiler: Dentoalveolar travmaların yönetiminde, hemen alınan cevap ve acil tedaviler esastır.


İncelenen Makale: Zaitoun H, North S, et al. Initial Management of Paediatratic Dento-Alveolar Trauma in the Permanent Dentition: A Multi-Centre Evaluation. Br Dent J 2010; 208 (March): 1-5.

Hedef: Dentoalveolar travmaya sahip çocuklarda zamanlamanın ve acil tedavinin uygunluğunun önemini göstermek.

Metotlar: 18 aylık bir periyotta, Amerika Birleşik Devletleri’nin 3 farklı bölgesinde meydana gelen 150 dentoalveolar travma vakası ele alındı. Söz konusu kişiler 16 yaşından küçüktü ve kalıcı ön kesici dişlerinde travma görülmekteydi. Demografik detaylar, travmanın zaman aşımı, sevk kaynağı, telefon yoluyla herhangi bir tavsiye verilip verilmediği, diş notasyonu, yaranın yapısı ve başvurudan önce tedavi görüp görmediği ile ilgili bilgiler alındı.

Sonuçlar: Çalışmaya konu olan 100 kişiden 50’si bayan, 50’si ise erkekti ve yaşları ortalama 11,1 idi. Bu kişilerin % 80’i geçmiş 6 ay içerisinde düzenli hekim kontrolünden geçmişlerdi. Hastaların yaklaşık % 50’si pratisyen hekime muayene olurken, % 25’ i uzman hekime gitmeyi tercih etmişlerdi. Kalan kısmı ise acil medikal servisleri, toplu kontroller, okullar ve özel taramalarda tespit edilmişlerdi.

Zedelenme anından, acil dental tedavinin başlangıcına kadar geçen ortalama zaman aşımı süresi 30,7 saat olarak tespit edildi. Gecikmelerin sebebi, kaza ve acil yardım çağrısı, diş hekiminin müsait olamaması, randevu için hastanın uygun olamaması ve kaza ve acil yardım ekibi tarafından olayın tanımlanmasında geçen süre olarak sınıflandırıldı. Yine de neredeyse vakaların yarısına 2 saat içinde müdahale edilip 24 saat içinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Vakaların yaklaşık % 25’ine telefon yoluyla çözüm bulunmaya çalışıldı. Vakaların neredeyse % 90’ında 1 ya da 2 dişin zarar gördüğüne rastlandı. Üç periyotluk zedelenmeler üst düzey merkezlerde değerlendirildi. 263 diş zedelenmiş, 77 adet diş minesinde çatlak tespit edilmiş, 42 adet pulp tutulumu ve 38 adet yerinden tamamen çıkmış diş tespit edildi. % 80’den fazla vaka, acil servisler tarafından kabul edildi. Bunlar, kompozit bandajlama, replantasyon ve split uygulama, yeniden yerleştirme ve split uygulama, cam iyonomer bandajlama, isteğe bağlı kök kanal tedavisi ve splint uygulanmadan yeniden yerleştirme işlemleri idi. 26 vakaya tedavi uygulanamadı. Vakaların % 34’ ü yetersiz tedavi olarak alındı. Bunlar yanlış pulp ve diş yönetimi/koruması, ayrılmış dişin implantasyonu için olması gerekenden uzun ön süre ve yetersiz split uygulaması konularını kapsıyordu.

Sonuç: Dentoalveolar travmalarda, hastayla birinci dereceden muhatap olacak klinisyenlere daha iyi eğitim verilmesi teşvik edilmelidir.

Araştırmacının Yorumları: Pek çok acil durumda olduğu gibi, alınan tepkinin çabukluğu, başarı için önemli ve kritik bir faktördür. Dentoalveolar travmada cevap genellikle diş kliniğine yapılan basit bir çağrı ile bildirilir. Bu durumda, klinik çalışanı hastanın şikâyetini analiz edebilmelidir. Bu yüzden klinik çalışanlarınıza bu konuda eğitim veriniz ve dental travmaya sahip hastalarınıza doğru tedavi ile dişin kurtarılabileceği hassasiyeti üzerinde durunuz.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: hala.zaitoun@sth.nhs.uk



Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.