Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Çocuklarda Alveolar Yarıkların Onarımı –Erken Müdahale, Geç Müdahaleden Daha mı Etkili?


Genel Bilgiler: Kesici dişlerin kalıcı olarak çıkarılmasından evvel alveolar yarıkların implantasyon gibi birtakım prosedürler ile iyileştirilmesi, yine bu prosedürlerin üst çene köpekdişi köklerinin yarı gelişmiş sürecinde yapılması ile karşılaştırıldığında, daha az komplikasyona neden olmakta ve daha az zaman gerektirmektedir.


İncelenen Makale: Miller LL, Kaufmann D, et al. Retrospective Review of 99 Patients With Secondary Alveolar Cleft Repair. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (June): 1283-1289.

Geçmiş Deneyimler: Alveolar yarıkların implantasyon gibi birtakım prosedürler ile iyileştirilmesine ilişkin en yaygın olarak önerilen yaş aralığı 9-11’dir. Bu zamanda üst çene köpek dişlerinin kökleri 1/2 den 2/3 oranına kadar gelişme göstermektedir ve tahmin edilebilir bir şekilde alveolusun kurulmasına ve sürdürülmesine yardım etmek adına defekti tamamlanmış olan kemiğe doğru patlamaktadır. Ancak bazı araştırmacılar bu iyileştirici prosedürün kalıcı üst çene kesici dişlerinin patlamasından önce gerçekleştirilmek üzere erken müdahalesini önermektedirler.

Hedef: Çocuklarda alveolar yarıklara ilişkin tedavilerde erken ve geç müdahaleyi karşılaştırmak.

Metot: Bu araştırma geçmişe yönelik bir değerlendirme olup iki grup üzerinde gerçekleştirildi. Birinci grupta alveolar yarığın düzeltilmesi onarımı işlemi 6-8 yaş arasında, kalıcı üst çene kesici dişlerinin çıkarılmasından önce gerçekleştirildi. Ayrıca bu grupta 61 örnek bulunmaktaydı. İkinci grupta ise 38 hastanın alveolar yarıklarının onarımı 9 yaşlarını geçtikten sonra gerçekleştirildi. Yazarlar, bu iki grubun operasyon sürelerini, hastaların bakım ve tedavi süreçlerini, takip-kontrol sürelerini ve komplikasyonlarını karşılaştırdılar.

Sonuçlar: Bu araştırmanın sonuçları şunları gösterdi:

- Birinci grup için sarf edilen ortalama ameliyat süresi 86 dakika, ikinci grup için ise 103 dakikaydı.

- Bu iki grubun ameliyat sonrası komplikasyonları karşılaştırıldığında prosedüre ilişkin yalnızca ikinci dereceden sayılabilecek komplikasyonlar gözlendi.

- Her iki grupta da yaklaşık olarak hastaların %10’u operasyon sonrasında ciddi olarak tanımlanabilecek komplikasyonlara sahipti. Ayrıca birinci ve ikinci grup arasında istatistiksel olarak hastanede kalma ve takip-kontrol sürelerinde ve de komplikasyon oranında ciddi farklılıklar görülmedi.

Özet: Kesici ve köpekdişlerinin alveolusun ve yarığın kapatılmasında gelişim ve devamlılığa ilişkin avantajlar elde etmede alveolar yarıkların onarımının erken bir yaşta gerçekleştirilmesi ciddi yararlar sağlayabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Yarık damak konusunda bir araştırma ekibine yıllarca hizmet ettim. Bu çalışma karşısında gerçekten şaşkınlığa uğradım. Geçmişte, genellikle bu prosedürün üst çene köpekdişi köklerinin gelişimi doğrultusunda 9-11 yaş aralığında gerçekleştirilmesini önermekteydim. Bu çalışmanın yazarları gerçekten önemli bulgular elde etmişlerdir. Bu cerrahî işlemin hastada biraz daha erken bir zamanda gerçekleştirilmesi avantajlı olabilmektedir; ancak yazarlar, hastaları uzun vadede takip etmemişlerdir. Bu hastaların uzun bir sürecin ardından yeniden gözlemlenmesi durumunda üst çene dişlerinin çevresinde kemik miktarının ve yumuşak dokunun kalitesinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyorum. Erken ve geç olarak bu dokuların onarımına ilişkin estetik ve periyodontal implikasyonların etkileri arasındaki farkı görünceye kadar bu operasyonu gerçekleştirme zamanlamamı değiştirmeyeceğim.

Araşırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: pwaite@uab.edu

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.