Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Cerrahi Destekli ve Ortopedik Maksiler Genişletmenin Karşılaştırılması:


Hangisi Daha Stabil?
Genel Bilgiler: Ortopedik maksiler genişletme ile cerrahi destekli maksiler genişletmenin uzun dönemdeki stabilitesi benzer olmakla birlikte yaklaşık %50 iskeletsel - %30 dental relaps ile karşılaşılabilmektedir.


İncelenen Makale: Kurt G, Altug-Ataç AT, et al. Stability of Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion and Orthopedic Maxillary Expansion After 3 Years’ Follow-Up. Angle Orthod 2010; 80 (July): 425-431.

Geçmiş Deneyimler: Maksiller genişletme damağa ilişkin konstrüksiyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genç yaşlarda, üst çenenin ortopedik genişletmesi mümkün olabilmektedir. Yetişkinlerde ise, cerrahi destekli maksiler genişletme tercih edilmektedir. Peki ya bu genişletme yöntemlerinin uzun dönemdeki stabilitesi hangi yönde olmaktadır?

Amaç: Üst çenenin cerrahi destekli ve ortopedik genişletilmesinin sabitleyiciler kaldırıldıktan sonraki 3 yıl boyunca stabilitesinin karşılaştırılması.

Metot: Bu araştırma, maksiler genişletmenin geçmişe yönelik değerlendirilmesi kapsamında kontrol gruplarının karşılaştırılmasına yönelikti. Bir grup daha önce ortopedik maksiler genişletme tedavisi görmüş ve yaşlarının ortalaması 15 olan 10 hastadan oluşmaktaydı. İkinci grup yaşları 19 olan ve cerrahi destekli maksiler genişletme ile tedavi görmüş 10 hastayı kapsamaktaydı. Üçüncü grup ise ortalama yaşları 15 olan 10 kişiden oluşan tedavi görmemiş hastalardı ancak bu araştırma sürecinde belirli zaman aralıklarında kayıtları alınmıştı. Posteroanterior sefalometrik radyografiler ve alt ve üst çeneye ilişkin dental ölçüler genişletme işleminden önce, hemen sonra ve 3 yıl sonra alındı.

Araştırma Sonuçları: Bu araştırmanın sonuçları, hem cerrahi destekli, hem de ortopedik genişletme gruplarında, 3 yılın ardından, iskeletsel üst çene transversal boyutta %50’lik bir azalma olduğunu göstermiştir. Her iki gruba ait aynı periyodun dental verileri incelendiğinde ise, transversal molar genişlikte %30 değerinde azalma olduğu gözlemlenmiştir. Yazarlar, iskeletsel ve dental relapsın cerrahi destekli ve ortopedik genişletme gruplarında benzer değerlerde olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuçlar: Ne cerrahi destekli, ne de ortopedik genişletme uzun vadede stabil olmaktadır. Hem dental, hem de iskeletsel relaps ortaya çıkmasına rağmen, yine de genişletmenin ciddi bir miktarı hâlâ sürdürülebilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Makalenin yazarlarına cerrahi destekli ve ortopedik genişletmede relapsın ortak olduğunu samimiyetle ortaya koydukları için teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak, yazarlar muhtemelen bu hastaları yeterince uzun süre takip etmedi. Örneğin 5 yıl, 10 yıl sonunda transversal genişlikte neler olmaktadır? Bence bu hastalar daha uzun süre takip edilmeliler. Diğer bir çok genişletmeye ilişkin araştırmalarda ortodontik ve ortopedik değişimin tamamen stabil olmadığı ortaya konmuştur.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: gokmenkurt@hotmail.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.