Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Çatlamış Koronal Segmentlerin Yeniden Birleştirilmesi Önemli Bir Prosedürdür


Genel Bilgiler: Oyuk kullanımı kesici ön dişlerde meydana gelmiş ve yeniden birleştirilmiş çatlaklarda, çatlak dayanıklılığını arttırır.


İncelenen Makale: Pusman E, Cehreli ZC, et al. Fracture Resistance of Tooth Fragment Reattachment: Effects of Different Preparation Techniques and Adhesive Materials. Dent Traumatol 2010; 26 (February): 9-15.

Hedef: 3 farklı metot ve 5 farklı yapıştırma sistemiyle kontrol altına alınmış alt çeneye ait kesici dişler ile ilgili çatlak dayanıklılığını karşılaştırmak.

Dizayn: Laboratuar çalışması.

Metotlar: İleri periyodontal rahatsızlık geçirmiş hastalardan alt çeneye ait kesici diş çekilerek 350 adet diş elde edildi. Dişlere ait kronlar dişin karşılaştığı travmayı simule edebilmek için evrensel test makinesi kullanılarak dudağa ait yüzeye dik uygulanan kuvvetle çatlatıldı. Dişte oluşan çatlakların her bir parçasına, şu 3 protokolden biri uygulandı:

1. Koronal çatlak ile dişi bağlayarak basit bir kontrol yöntemi;

2. Protokol 1’ in ardından çatlak hattına duble eğim vermeyi ve kontur hatları belirlenmiş kompozit reçine restorasyonu yaparak kontur hazırlığı yapmak;

3. 1mm. genişliğinde, 1 mm. derinliğinde hazırlanmış iç diş oyuğu ve çatlak kısmı hazırlayıp diş ile eşleştirmek.

Kompozit reçine oyuğa bağlandı ve çatlak kısma eşleştirilen dişe göre pozisyon verilip ışın uygulandı. 3 kontrol protokolünün her biri için 5 farklı yapıştırma sistemi kullanıldı: Prime&Bond NT, Adper Single Bond 2, Adper Prompt L-Pop, Clearfil S³ Bond ve G-Bond. Ayrıca 1 adet hibrit reçine kompozit de (Z 250) çalışmada kullanıldı. Termodöngünün ardından, test aletiyle dişlere yeniden çatlağa sebep olacak kuvvetler uygulandı.

Sonuçlar: Yeniden birleştirilmiş çatlakların dayanıklılığı, her dişin orijinal çatlak dayanıklılığına göre yüzdesel olarak rapor edildi. Yeniden kontrol altına alınmış çatlakların tümü için genel ortalama iç dentin oyuk protokolü için %54, kontur restorasyon protokolü için %49 ve basit yeniden kontrol protokolü için ise %32 idi. 3 protokolde istatistiksel olarak birbirinden farklı değerler tespit edildi. İç dentin oyuk protokolünde Prime&Bond NT, Clearfil S³ Bond ve G Bond, Adper Single Bond 2 ve Adper Prompt L-Pop ‘a göre daha yüksek çatlak dayanıklılığı gösterdi.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma, çatlağın yeniden kontrol altına alınmasında iyileşmenin orijinal dişin dayanıklılığına göre %32’ si ve %54’ ü arasında değiştiğini göstermektedir. Bu değerler tedavi sonucunda beklenen iyileşmenin hastaya aktarılması için yardımcı olacaktır. İyileşme yüzdesi iddiasız ve hastanın beklentilerini ölçülü hale getirecek düzeyde olacaktır. Bunlara rağmen, koronal segmentteki çatlağın yeniden kontrol altına alınması(birleştirilmesi) önemli bir prosedürdür ve özellikle ergen ve gençlerde kron kullanılmasını erteleyici etkisi vardır. Bu ve bunun gibi laboratuar çalışmaları her zaman gerçeği tamamen yansıtamayacağı için bazı önlemler göze alınmalıdır.

İnceleyen: Charles B. Hermesch, DMD

E-Mail: zcehreli@yahoo.comTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.