Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
CHX ile Ön Tedavi,Dentin Bağlarının Uzun Süreli Başarısını Desteklemektedir


Genel Bilgiler: Yapıştırma uygulamaları için ilk olarak %0.2 CHX kullanımı kuvvetli bir düşünce olmalıdır.

İncelenen Makale: Breschi L, Mazzoni A, et al. Chlorhexidine Stabilizes the Adhesive Interface: A2-Year in Vitro Study. Dent Mater 2010;26 (April): 320-325.

Geçmiş Deneyimler: Dentin-adezyon ortak yüzeyi uzun yaşam süresi, kompozit restorasyonlarının uzun süreli başarısı için önemlidir. Bu bağ oklüzal ve termal güçlerden etkilendiği kadar kimyasal değişikliklerden de etkilenmektedir. Hibrit bölgenin geçirgen yapısından ötürü su emilimi ve hidroliz bağa karşı bir etki yaratabilmektedir. Bağ ayrışmasının ek mekanizması hibrit tabakanın en dibindeki kolojen fibrillerde görülen enzimatik çözünmeleri de kapsamaktadır. Bu endojen enzimler, matris metal proteinleri (MMP) ailesine mensuptur. Yapıştırma işleminin uygulanması bu MMP enzimlerini aktif hale getirip kolojenin otolizini başlatmaktadır. Klor hegzidin diglukonat (CHX)’ın bu enzimlerin çalışmasını durdurduğu gösterilmiştir ve yapışma yüzeyini stabil hale getirdiği öne sürülmektedir.

Hedef: Bu araştırma, asitle aşındırma ve durulama yapıştırma sistemi kullanılarak “yapıştırma-dentin” bağlarının uzun süre sağlamlığını korumasında CHX uygulamasının etkilerini göstermek için yapılmıştır.

Metotlar: 10 adet insan azıdişi elde edildi ve dentin zemini dentin tozuna çevrildi. Dentin tozları 5 deney grubuna ayrıldı. Bu eş parçalar tedavi edilmemişti ve fosforik asit ve yapıştırıcı (Adper Scotchhbon 1XT-3M-ESPE) ile ya da yapıştırma öncesi %0,2’lik ve %2lik CHX ile tedavi edildi. Bekletme işleminden 24 saat sonra, tüm numuneler aseton ile durulandı ve proteinler için çözümlendi. Toplam 48 adet çıkartılmış azıdişi dentin yüzeyi ile mikro gerilimli bağ gücü testi için hazırlandı. Bu numuneler sadece yapıştırıcı ile tedavi edilmiş olanlar ve %0,2’lik ya da %2’lik CHX kullanılarak hazırlanmış olanlar idi. Numuneler ayrılıp 24 saat ya da 2 yıl süre ile yapay tükürük içinde saklandı ve çatlak oluşana ya da mikro sızıntı tespit edilene kadar evrensel test makinesinde teste tabi tutuldu.

Sonuçlar: Protein analizi göstermiştir ki, dentin yapışkanının eklenmesiyle MMP-2’nin aktivitesi belirgin şekilde artmıştır. Herhangi bir konsantrasyonda CHX ile ön tedavi bu proteinlerin etkilerini engellemiştir. Başlangıçtaki bağ dayanıklılığı ile deney grubunda hesaplanan bağ dayanıklılığı arasında bir farklılık gözlenmemiştir. İki yıl sonra, kontrol grubu bağ gücünde %67’lik bir kayıp gösterirken %0,2’lik CHX grubu sadece %16’lık bir azalma göstermiş olup %2’lik CHX grubunda ise %30’luk bir bağ gücü kaybı kaydedilmiştir. Ek olarak, 2 yıllık CHX grubu kontrol grubuna göre daha az mikro sızıntı göstermiştir.

Sonuç: Sonuçlar, başlangıçta CHX kullanımının, MMP-2’nin etkisini engellemekte ve dentin bağlarının ömrünü uzattığını desteklemektedir.

Araştırmacının Yorumları: Dentin adezyonlarına ilişkin şu anki müdahalelerde uzun vadeli bağlar oldukça stabil olmaktadır ancak başlangıç bağları için aynı şey söylenememektedir. Bu çalışma 2 ilginç konsepti barındırır. İlki yapışkan ile aktive edilmiş endojen enzimlerin hibrit tabakanın ayrışmasına katıldığı yani bağın çözünmesinde etki gösterdiğidir. İkincisi ise, CHX uygulamasının enzim aktivitesini engelleyebileceği ve adezyon dentin bağlarının uzun vadede sağlıklı olmasına katkı sağlayacağıdır.

İnceleyen: Daniel E. Wilson,DDS

E-Mail: lbreschi@units.it

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.