Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
CAD/CAM Kronları İçin Yapılması Gereken Minimum Hazırlıklar


Genel Bilgiler: Minimal hazırlanmış reçine bağlı CAD/CAM kronları, klasik yöntemlerle bağlanmış kronlarla fraktür dayanıklılığı açısından yakın değerlerde güç gösterir.


İncelenen Makale: Tsitrou EA, Helvatjoglu-Antoniades M, van Noort R. A Preliminary Evaluation of the Srtuctural Integrity and Fracture Mode of Minimally Prepared Resin Bonded CAD/CAM Crowns. J Dent 2010; 38 (January): 16-22.

Hedef: Minimal düzeyde tasarlanmış ve CAD/CAM kullanılarak üretilmiş seramik kronlarda ve kompozitlerde oluşan çatlakları ve operasyon sonrası yapısal bütünlüğü göstermek.

Metotlar: 2 restoratif materyal olan Paradigm MZ100 (kompozit) ve ProCAD (lösit dolgulu cam seramik) bu çalışmada test edilmek üzere kullanıldı. 40 adet, üst çeneye ait birinci derece azı dişi hazırlandı ve kural gözetmeksizin 4 gruba ayrıldı. 2 grupta dişler klasik kron tutumuyla hazırlandı. Asgarî hazırlıklar diğer 2 grup için yapıldı. Kompozit için, 0,4 mm.lik kanal kenarı ve oklüzal küçültme ilave edildi. Seramik için, kenar 0,8 mm.lik yuvarlak omuz ve oklüzal küçültme 1,2 mm. idi. Kronlar CEREC 3D CAD/CAM sistemi kullanılarak üretildi. Kompozit kronlar RelyX Unicem kendinden yapışkanlı reçine çimentosu kullanılarak dişe tutturuldu. Seramik kronlar hidroflorik asitle çizilip, silanlandı ve Syntac çizme, durulama yapıştırma sistemi ve Variolink II reçine çimentosuyla dişe bağlandı. Çatlağa dayanıklılık testi yapmak için Evrensel Test Makinesiyle kaplamalara çatlak oluşana kadar basınç uygulandı. Çatlak çeşitleri 5 puanlık bir skalayla sınıflandırıldı ve bu skala krondaki minimal kırık ya da çatlaklardan dişteki ya da krondaki şiddetli çatlaklara doğru sıralandı.

Sonuçlar: Klasik kompozitler için ortalama fraktür dayanıklılığı 1682 N olarak ölçülürken, minimal derecede önceden hazırlanmış kronlar için 1751 N olarak ölçüldü. Seramik materyal için şahsi fraktür dayanıklılığı 1512 N ve 1837 N oldu. Materyaller arasındaki farklılıklar, istatistiksel olarak kayda değer bir farklılık oluşturmadı. Çatlak çeşitleri hazırlanış çeşidine göre farklılık göstermedi.

Sonuçlar: Minimal hazırlanmış reçine bağlı CAD/CAM kronları, klasik yöntemlerle bağlanmış kronlarla fraktür dayanıklılığı açısından benzer güçlülük göstermektedirler.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma, CAD/CAM ile üretilen seramik kronların ya da bağlı kompozitlerin daha güçlü olduğunu öne sürmüş, hatta daha az sayıda diş hazırlanmasını önermiştir. Ama bu yalnızca bir çalışmadır ve tek bir laboratuar kullanılmıştır. Bu sonuçların kabulü için daha fazla kanıt elde edilene kadar, bu tarz restorasyonlar için diş hazırlanırken klinisyenlerin takip edeceği en iyi yol, üreticinin önerilerini dikkate almaktır.

İnceleyen: Edward J Swift, Jr, DMD,MS

E-Mail: e.tsitrou@gmail.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.