Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Bilgisayarlı Sefalometrik Takip ve Ölçümler


Bilgisayarlı sefalometrik analizler, el ile yapılan müdahaleler ile temelde aynı sonuçları vermektedir ama bu işlem çok daha az zaman almaktadır.


İncelenen Makale: Tsorovas G, Karsten Al. A Comparison of Hand-Tracing and Cephalometric Analysis Computer Programs With and Without Advanced Features –Accuracy and Time Demands. Eur J Orthod 2010; 32 (December): 721-728.

Geçmiş Deneyimler: Günümüzde, sefalometrik radyografiler, el çizimleri yerine, tipik tarzda bilgisayar yazılımları ile analiz edilmektedir ancak çoklu gelişmiş özellikler sunan birçok farklı program mevcuttur.

Dizayn:
Laboratuar çalışması.

Metot: Karolinska Enstitüsünün ortodonti kliniğinden rastgele alınmış olan 30 adet yanal sefalogram üzerinde sefalometrik analizler yapıldı. Bir uzman el ile işaretlemeleri yaptıktan sonra 5 farklı bilgisayar programından yararlanarak, Viewbox, OnyxCeph, OrisCeph, Facad ve Winceph, dijital işaretlemelerini gerçekleştirdi. Sefalometrik analizler her bir bilgisayar programı kullanılarak iki kez yapıldı- ilk olarak temel özelliklerin kullanılmasına izin verildi, ancak ikinci seferde uzman kişinin gerekli gördüğü yerde programların gelişmiş özelliklerini kullanmasına izin verildi (zoom in-zoom out, parlaklık ve kontrast ayarlamaları, fazlalıkların giderilmesi ve görüntünün kesilmesi gibi). Tüm bu metotların her biri için, 27 işaretleme, 23 sefalometrik ölçüm yapılmak üzere seçildi. Ölçümler, intraclass korelasyon katsayıları (ICC) ile test edildi.

Araştırmanın Sonuçları: Yapılan 23 farklı ölçümden 20’si üzerinde hangi sefalometrik analiz yazılımı kullanıldığına bakılmaksızın anlaşma sağlandı (ICC >0.75). Bir ölçüm, mandibular kesici diş ucunun NB’ye olan uzaklığı, gelişmiş özellikler kullanıldığında, el ile işaretlemlere göre daha iyi sonuçlar verdi. Geriye kalan iki adet ölçümde, fonksiyonel oklüzal düzlem (Wits) üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık ve alt kesici dişten A/Pog’a olan uzaklıkla ilgili bazı zayıf noktalar bulundu. Genelde, yalnızca temel özelliklerin kullanımıyla karşılaştırıldığında gelişmiş seçeneklerin kullanılmasıyla sefalometrik analizi yapmaya ihtiyaç duyulan zaman ikiye katlanmıştır ancak hâlâ el ile yapılan işaretlemelerde harcanan zamandan çok ciddi derecede daha azdır.

Sonuç: Bilgisayar yazılımlarını kullanarak gerçekleştirilen sefalometrik analizler, el ile gerçekleştirilen prosedürlerden daha az zaman almaktadır ve eşit güvenirliliğe sahiptir. Sefalometrik analiz yazılımının seçimi de güvenilirlik üzerinde küçük bir etkiye sahiptir.

Araştırmacının Yorumları: Sanırım bu araştırmadan çıkarabileceğimiz sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz: (1) bilgisayar ile sefalometrik analiz, manuel yapılan analizler gibi aynı sonuçları daha az zamanda verebilmektedir, (2) zoom, parlaklık ve kontrast ayarları ile görüntüyü kesme işlemleri gibi gelişmiş özellikler ihtiyaç duyulan zamanı arttırmakta ancak güvenilirliği arttırmamaktadır, (3) son olarak bir bilgisayar üzerinde Wits analizi yaparken dikkatli olunmalıdır zira fonksiyonel oklüzal düzlemi konumlandırmak oldukça zor olmakadır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

EMail: geotsoros@gmail.comTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.