Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Beyazlatma İşleminin Ardından, Bağlama Öncesi 1 Haftalık Beklemeyi Destekleyen Çalışma


Genel Bilgiler: Beyazlatma işleminden sonraki minimum 7 günlük bekleme periyodunun, bağlama prosedüründen önce gözlemlenmesi gereklidir.

İncelenen Makale: Bittencort ME, Trentin MS, et al. Influence of In Situ Postbleching Times on Shear Bond Strength of Resin-Based Composite Restorations. J Am Dent Assoc 2010; 141 (March): 300-306.

Geçmiş Deneyimler: Hidrojen peroksit ile yapılan diş beyazlatma ya da onun önceli, pek çok dental estetik prosedürden önce, aynı anda pek çok yerde uygulanan bir prosedürdür. Renk uyuşmazlığından kaynaklı eski restorasyonlarda bu beyazlatma işlemi sıklıkla kullanılır. Genellikle diş minesi ve dentinin birbirini kavramasına yönelik yapışma prosedüründen önce yapılan beyazlatma işleminden sonra belirli bir bekleme süresi olmalıdır. Bu süreç, beyazlatma periyodu boyunca oksijenin, diş minesine ve dentine bağlanmasını önler. Literatürde bağlanma periyodu ve bu sürecin, 2 haftaya kadar olmasıyla ilgili bir detay bulunmamaktadır.

Hedef: Bu araştırma, uygun bağ gücünü elde etmek için %35 hidrojen peroksit beyazlatma işleminden sonra belirli bir süre beklenmesi gerektiğini göstermek amacıyla yapılmıştır.

Metotlar: 100 adet sağlıklı insan diş minesi numunesi ve 100 adet sağlıklı dentin, gelişi güzel şekilde 5 farklı deney grubuna ayrıldı. Her mineye ve dentine ait 5 numune azıdişi ve küçük azı dişi 20 katılımcıya monte edildi. Numunelerin giydirilmesinden 1 hafta sonra, her mineye ve dentine ait 1 numune söküldü ve bu numuneler beyazlatma işlemi uygulanmayan kontrol grubuna dâhil edildi. Ardından katılımcılar 3 aşamadan oluşan halojen ışık aktivasyonu ile %35’ lik hidrojen peroksit beyazlatma işlemine tabii tutuldular. Üçüncü aşamanın ardından, mine ve dentin numuneleri 7. , 14. ve 21. günlerde kaydedildi. Çalışma boyunca katılımcılara günlük kullanım için florid diş macunu kullandırıldı. Sökülme işleminin ardından numuneler önce fosforik asit ile yıkandı, adezif uygulandı (Adper Single Bond Plus-3M ESPE) ve bağ gücünün testi için reçine kompozit bağlandı. Test, numunelerin 7 gün nemli ortamda tutulmasından sonra gerçekleştirildi. Bozulmaların mikroskobik incelemeleri özenle yapıldı.

Sonuçlar: Ölçümler sonucunda, sonradan beyazlatma işlemi yapılan numunelerin bağ gücünün, kontrol grubundaki numunelerin bağ gücüne göre daha düşük olduğu görüldü. Kontrol grubu ve 7. , 14. ve 21. gün grupları arasında belirgin istatistiksel fark saptanamadı. Bozulmalarda, doğal adezif büyük yoğunluğa sahipti.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, %35 hidrojen peroksit ile yapılan beyazlatma işleminden hemen sonra bağ kuvvetinin riske edildiği fakat 7 gün sonra değerlerin, beyazlatılmayan diş dokusuna yakın değerlere döndüğü konusunda karar verilmiştir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmanın tasarımı klinik bir deneme olup, flor çalışmalarında olduğu gibi tükürük içinde zar oluşumu ve değişimini sağlayan ve diş yapısını barındıran oral çevreye ait yakın bir etik konudur. Sonradan beyazlatılmış dişlerdeki bağ gücü, diğer deney gruplarındakilere kıyasla tehlike gösterdiğinden, bu çalışmanın sonucu adezif restorasyonlarının yerleştirilmesinden önce yapılacak olan 7 günden fazla olan beklemelerde dikkatli olunmasını önermektedir.

İnceleyen: Daniel E. Wilson, DDS

E-Mail: rbasting@yahoo.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.