Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Beyazlatma İşlemi, Diş Minesinin Opaklaşmasına Sebep Olmaktadır


Genel Bilgiler: Beyazlatma işlemi, diş minesinin opaklığında artışa neden olur.


İncelenen Makale: Ma X, Jiang T, et al. Effects of Tooth Bleaching on the Color and Translucency Properties of Enamel. Am J Dent 2009;22 (6): 324-328.

Hedef: %10 ve %15’lik karbamit peroksitin standart geçmişi olan diş minesinin rengi üzerindeki etkisini göstermek.

Metotlar: Bu laboratuar çalışması 24 adet çekilmiş çift tüberküllü dişten alınan diş minesi/dentin tabakaları kullanılarak yapılmıştır. Test numuneleri, ağız içinde olup, numuneler cilalanmış, renk ölçümleri yapılmış olarak %10 ya da %15’lik karbamit peroksit çözeltisi ile beyazlatılıp yeniden renk ölçüm işlemine tabi tutuldu. Dentinler işlemleri tamamlanan numunelerden sonra işlem gördü. Siyah ve beyaz fon renkleri kullanılarak numunelere ait diş minesi rengi ışığı geçirgenlik ve beyazlatılmamış aynı türdeki dişler baz alınarak renk açısından değerlendirildi.

Sonuçlar: %10 ve %15’lik maddeler kullanılarak yapılan beyazlatma işlemleri arasında hiçbir farklılık bulunamadı. Beyazlatılmış numunelere ait diş mineleri hem siyah hem de beyaz fonda farklılık gösterdi. Beyazlatılmış diş mineleri kontrol grubuna göre daha opak tespit edildi.

Araştırmacının Yorumları: Diş minesinin opaklığının artması, büyük önem taşıyan evde beyazlatma protokolünün başarısına katkı sağlayan önemli bir faktördür. Makalenin yazarları bu çalışma yapılmadan önce bu tezi kanıtlayacak tamamlayıcı faktörlerin ortaya çıkarılmamış olduğunu ifade etmektedirler. Daha önce bildiklerimizi standart bir çizgi üzerine oturtursak, çalışmanın sonuçlarının çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Bu bana özgün olmasa da öğrencilerime önerim, kauçuk baraj izolasyonunun evde beyazlatma işlemlerinde renk değiştirme başarısının yakalanmasında kabul edilebilir bir tahmin aracı olduğudur. Kurutma işlemi diş minesini daha opak yapmaktadır. Vital, evde beyazlatma işlemi boyunca, toplam beyazlatma etkisine katkı sağlayan pigmentler dentinden ayrılmalıdır. Dişin kurutmaya tabi tutulması, dentinin içindeki pigmente etki etmemektedir, böylece dişin opaklığının önemli bir unsur olduğunu rahatlıkla öne sürebiliriz. Beyazlatılmış dişler, deneyimli diş hekimlerinin gözüyle daha opak olarak değerlendirilmektedir.

İnceleyen: J. D. Overton, DDS

E-Mail: wang.yn@whu.edu.cnTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.