Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Beyazlatırken Pürüzlenen Aşınmış Ya Da Bozulmamış Diş Minesi


Yüksek peroksit konsantrasyonlarında ya da asidik pH’ a sahip beyazlatma maddeleri, aşınmış ya da bozulmamış diş minesinin pürüzlenmesine neden olabilmektedir.


İncelenen Makale: Azrak B, Callaway A, et al. Influence of Bleaching Agents on Surface Roughness of Sound or Eroded Dental Enamel Specimens. J Esthet Restor Dent 2010; 22 (December): 391-399.

Amaç: Asidik içecekler dolayısıyla aşınmış diş minesi ya da sağlıklı, bozulmamış diş minesi üzerinde farklı beyazlatma maddelerinin etkilerini değerlendirmek.

Metot: Yerlerinden çıkartılmış 20 adet dişin kuronları köklerinden ayrıldı ve bir seri abrasif disk kullanılarak yanağa bakan yüzeyleri yassılaştırıldı. Daha sonra bu yüzeyler parçalara ayrıldı, her birinin yüzey alanı yaklaşık olarak 16 mm² idi. Şu anda piyasada mevcut olan 22 adet diş beyazlatıcı ürünün pH değerleri ölçüldü. Buradan sonra, araştırmada kullanılmak üzere 3 ana materyal tercih edildi (peroksit konsantrasyonu ve pH ile ilgili olarak). Bunlar, 10,8 pH derecesine sahip bir 7,5 hidrojen peroksit –HP materyali, 6,15 pH değerinde %13,5 HP, 4,9 pH değerinde sahip %35 karbamid peroksit CP idi. Sağlıklı diş minesi numunelerine 10 saat boyunca beyazlatma maddeleri uygulandı. Kontrol edici olarak, benzer numuneler tuz çözeltisine daldırıldılar. %100 elma suyuna (pH=3,4) maruz bırakılan aşınmış diş minesine de aynı beyazlama maddeleri uygulandı. Daha sonra yüzey pürüzsüzlüğünü ölçen elektronik cihaz ile bu değerler ölçüldü.

Araştırmanın Sonuçları: Test edilen 22 adet beyazlatma maddesinin pH değerleri 4,5 ile 10,8 arasında değişiklik gösteriyordu. Bunlardan 6 tanesinin pH değeri diş minesi için kritik olarak sayılabilecek olan 5,5’ in altındaydı. Diş minesi yüzeyleri beyazlatmadan önce aşındırıcı içeceklere maruz bırakıldığında, %7,5 HP ve 35CP ürünleri yüzeyin pürüzlendirilmesinde ilave bir etki yaratmadı. En yüksek peroksit konsantrasyonuna sahip olan ürün (%13,5), geniş ve istatistiksel olarak önemli sayılabilecek pürüzlendirme artışına neden oldu.

Sonuç:
Yüksek peroksit konsantrasyonlarında ya da asidik pH’ a sahip beyazlatma maddeleri, aşınmış ya da bozulmamış diş minesinin pürüzlenmesine neden olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Her zamanki gibi, bu tür araştırma türlerinin klinik uygulamalara taşınması oldukça güçtür. Diş minesi üzerinde beyazlatma maddesinin etkilerini hasta faktörleri (en önemlisi de tükürük miktarı ve kompozisyonudur) de etkileyebilmektedir. Muhtemelen beyazlatma sebebiyle yüzeylerin pürüzlenmesi, birçok hastada tükürük remineralizasyonu ile azaltılabilir ya da tersine çevrilebilir. Ancak yine de, aşınmış diş minelerinin normal diş minelerine oranla pürüzlenmeye karşı daha hassas yanıtlar vermesi muhtemeldir.

Araştırmacı: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

Email: willersh@uni-mainz.deTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.