Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Beyaz Lekeli Lezyonların Gerilemesinde CPP-ACP Desteği


Genel Bilgiler: Mineral katkılı CPP-ACP içerikli krem, beyaz lekeli lezyonların gerilemesinde belirgin bir etkiye sahiptir.


İncelenen Makale: Bailey DL,Adams GG,et al. Regression of Post-Orthodontic Lesions by a Remineralizing Cream.J Dent Res 2009;88 (December): 1148-1153

Hedef: Ortodontik tedavi sonrası oluşan beyaz lezyonların tedavisinde, kazein fosfopeptit amorfus kalsiyum fosfat mineral katkılı kremin, plasebo kremlerden daha etkili olduğu hipotezini test etmek.

Metotlar: Çalışmada, yaşları 12 ile 18 arasında değişen (ortalama 15,5) en az 2 adet beyaz lekeli lezyona sahip ve planlamaya göre braket çıkarma zamanı gelen ergen katılımcılardan yararlanıldı. 45 katılımcı çalışmaya dâhil edildi ve rasgele deney ve kontrol gruplarına ayrıldı. Her gruptaki ortalama lezyon sayısı 200’ün üzerindeydi. Deney grubundaki katılımcılara ardışık 12 hafta süreyle her sabah 1 gram mineral katkılı (Amerika’da MI Pasta olarak bilinen) krem uygulandı. 1 gramlık krem otomatik olarak dağıtıldı. Kontrol grubuna ise içinde aktif maddesi olmayan aynı kremden uygulandı. Tamamında flor içerikli diş macunu kullandı ve kontrol seanslarında (4.,8. Ve 12. haftalar) 900-ppm florid ağız temizleyicisi uygulandı. Görsel değerlendirmeler, önce ağız içi ıslatıldı, sonra da 5 saniyelik bir süreçte hava ile kurulanarak 3 uzman klinisyen tarafından değerlendirildi. Önem ve faaliyet puanları her lezyon için işaretlendi. Değerlendirmeler arasındaki geçişler ilerleme, gerileme ve stabil olarak tanımlandı.

Sonuçlar: Beyaz lekeli lezyonların %92’si 2 ya da 3 olarak işaretlendi. Üç lezyon için, 12 haftalık süreçte, %31’den daha fazlasında, plasebo kullanılan lezyonlara göre mineral içerikli krem kullanılan lezyonlarda daha fazla gelişme görüldü. İstatistiksel olarak bunun belirgin bir farklılık oluşturduğu tespit edildi.

Sonuç: CPP-ACP içerikli mineral katkılı krem, ortodonti sonrası oluşan beyaz lekelerin çözümünde belirgin bir etkiye sahiptir.

Araştırmacının Yorumları: ACP, dişler üzerinde fevkalade etkisi bulunan ve beyazlatıcı jeller gibi pek çok maddenin içeriğinde bulunan yeni florid olarak da bilinir. Zaten bununla ilgili olarak geçmişten kalan şüphelerim vardı. Ancak çalışma gösteriyor ki, CPP-ACP pastalar diş minesi yüzeyi altındaki minerallendirme ve bu lezyonların içindeki florapeptid yoğunluğunu oluşturma işlemlerinde destekleyici bir etkiye sahiptir. Ortodontik işlemler sırasında ya da sonrasında MI Pasta gibi ürünlerin kullanılması beyaz lekeli lezyonların oluşmaması ya da tedavisi için önerilebilir bir durumdur.

İnceleyen: Edward J. Swift,Jr,DMD,MS

E-Mail: e.reynolds@unimelb.edu.au

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.