Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Baştan Sona Aynı Seviyede Sürdürülen Florür Açığa Çıkarma Sistemi –Daha Fazla Araştırmaya İhtiyaç Duyulmaktadır


Genel Bilgiler: Laboratuar solüsyonu içerisinde dişi apareye, ark teline veya diğer bir dişe bağlamak için ortodontide kullanılan elastomerik tele florür uygulanıp kaplandığında florürün zamanla daha düşük seviyede serbest bırakıldığı görülmüştür.


İncelenen Makale: Baturina O, Tüfekçi E, et al. Development of a Sustained Fluoride Delivery System. Angle Orthod 2010; 80 (November): 1129-1135.

Geçmiş Deneyimler: Demineralizasyon (vücut dokusunda mineral kaybı) yetersiz oral hijyene sahip ortodonti hastalarında karşılaşılan yaygın bir problemdir. Ne yazık ki bu hastaların bu konuda pek işbirliğinde bulunmamaları ve ağız gargaraları ile florür içeren diş macunlarını kullanmaları beklenememektedir. Peki ya ortodonti randevuları süresince diş üzerinde kalması için sodyum-florürün elastomerik tellere uygulanması bir çözüm olabilir mi?

Amaç: Polietilen elastomerik tellere florür dâhil ederek bu tellerin zaman içerisinde kontrollü bir florür salınımı ortaya koyup koymadıklarını saptamak.

Dizayn: Deneysel laboratuar çalışması.

Metotlar: Farklı yoğunluklarda polietilen elastomerik teller içerisine sodyum florür dahil edildi. Buna ek olarak bu elastomerik tellerden bazıları ayrıca sodyum florüre daldırıldı ve kaplandı. Tüm bu farklı konsantrasyondaki numuneler tamponlanmış çözelti içerisine batırıldı. 2 saat boyunca her 5 dakika da bir, sonrasındaki 45 gün boyunca da günlük olarak florür salınımları ölçüldü.

Sonuçlar: Sodyum florürün yüksek konsantrasyonlarına batırılan polietilen elastomerik tellerde 45 günlük deneysel periyot süresince kademeli olarak flörür salınımı olduğu görüldü. Ancak, makalenin yazarlarının da kabul ettiği üzere bu elastomerik tellere etki eden oral ortam çiğneme, sarsıntı, tükürük, yemek ve diğer faktörler nedeniyle çok daha farklı olmaktadır. Yazarlar, bu elastomerik tellere ilişkin daha fazla deney gerçekleştirmeye devam edecekler ve öyle beklenebilir ki insanların bu araştırmalara dahil edilmesi daha somut sonuçları alınmasını sağlayacaktır.

Sonuçlar: Sodyum florür ile kaplanan elastomerik tellerden aşamalı olarak florür sağlanması laboratuar ortamında mümkün olmuştur.

Araştırmacının Yorumları: Bu oldukça farklı çizgide bir araştırmaydı. Yazarlardan araştırmalarını, hastalarda demineralizasyona karşı olarak koruma sağlanmasının olanaklı olup olmadığı konusunda devam ettirmelerini umarım. Bu ortodontistler için bazı uyumsuz hastalarında demineralizasyonu önlemelerinde oldukça etkin bir yardımcı olabilirdi.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: etufekci@vcu.edu

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.