Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Bağlama Araçlarında Bazı Aşamaların Birleştirilmesinin Dezavantajları Olabilir


Genel Bilgiler: Diş işleme proseslerinde aşamaların ayrı uygulanması, daha dayanıklı bağların oluşmasına sebep olmaktadır.


İncelenen Makale: Okada H, Sadr A, et al. Micro-Shear Bond Strength of Current One-Step Adhesives to Cementum and Dentin. Am J Dent 2009; 22 (October): 259-263.

Geçmiş Deneyimler: Diş sementindeki bağlanma restorasyonları, restorasyon hazırlığında kritik bir noktadır. Ne yazık ki sement yüzeylerinde belirgin mikro sızıntılar görülür, çünkü yerinde tutunma ve sabitleme için sement yüzeyinde dentin tüplerinin eksilmesi gerekir. “2 aşamalı yapışma mı, tek aşamalı yapışma mı bağın diş sementine tutunmasında daha iyidir?” sorusu akıllardadır. Tek aşamalı yapıştırma işlemi aşındırma, astarlama ve bağlama işlemlerini tek aşamada gerçekleştirir. Bu tek aşamalı yapıştırıcılar daha çok su seven ve tamamen polimerleşmeyen bileşenler olarak adlandırılır.

Hedef: Tek aşamalı yapıştırıcının diş sementine tutulmasındaki bağın dayanıklılığını 2 aşamalı yapıştırıcı ile oluşturulan bağ ile kıyaslamak.

Metotlar: Çıkarılmış üçüncü azı diş, sementi ve dentin substratını oluşturmak için parçalandı. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yüzeyler #600 SiC kâğıt ile zımparalandı. 6 dentin ve 6 diş sementi gruplara ayrılarak 2 aşamalı yapıştırıcı (Clearfil SE Bond ya da Adper Single Bond) veya tek aşamalı yapıştırıcı (Clearfil Tri-S Bond ya da G-Bond) ile tedavi edildi. Bağlanma işleminin gerçekleşeceği yüzey alanları standardize edildi. Uygulanan yapıştırıcının foto polimerleşmesinin ardından, numunelerin her birine küçük bir parça Clearfil AP-X hibrit kompozit bağlandı. Numuneler 24 saat boyunca 37° C su içerisinde bekletildi. Ardından numunelere mikro gerilimli bağ dayanıklılık testi uygulandı. Çatlak oluşana kadar kuvvet uygulanmaya devam edildi. Çatlak yüzeyleri, çatlağın bağlanma yüzeyinde mi, diş yüzeyinde mi, yoksa her iki yüzeyde de mi gerçekleştiğini tespit etmek amacıyla mikroskobik olarak incelendi. Diş sementi ve dentin numuneleri asidik jelin ya da yapıştırıcı monomerlerin aşındırmadaki etkisini gözlemlemek amacıyla elektron mikroskobuyla tarandıktan sonra yeniden değerlendirildi.

Sonuçlar: Tüm numunelerde tek aşamalı ve 2 aşamalı yapıştırıcılar ile elde edilen bağ dayanıklılığında belirgin farklılıklar gözlemlenmedi. 2 aşamalı yapıştırıcılar diş sementine bağlandığında tek aşamalı yapıştırıcılara göre daha kuvvetli bağ dayanıklılığı gösterdi. Fakat dentine bağlandığında tek aşamalı ve 2 aşamalı yapıştırıcıların oluşturduğu bağlarda belirgin bir farklılık görülmedi. Tüm yapıştırıcıların dentine bağlanarak oluşturduğu bağlardaki dayanıklılık semente bağlanarak oluşan bağa göre daha fazlaydı. Tek aşamalı yapıştırıcılarda diş sementinde başlıca adhezif bozulmalar oluşurken, 2 aşamalı yapıştırıcılarda diş sementumunda kohezif bozulmalar, dentinde ise karışık bozulmalar görüldü. İki aşamalı yapıştırıcılar, tek aşamalı yapıştırıcılara göre aşınma sırasında daha derin aşınmalar oluşturdu. Ek olarak, diş sementi, dentine göre daha düşük elastik modül ve çatlak dayanıklılığı gösterdi.

Sonuçlar: Diş sementine uygulanan bağ gerilim kuvveti, belirgin derecede küçüktü. Tek aşamalı yapıştırıcılarda hem semente hem de dentine bağlanırken, iki aşamalı yapıştırıcılara göre belirgin derecede düşük bağ dayanıklılığı kaydedildi.

Araştırmacının Yorumları: Klinisyenler bağlanma kompozit restorasyonlarında hızlı ve basit yöntemler arzularlar. Bu yüzden üreticiler işlemleri basitleştirmek için bu aşamaları 1’e kadar düşürmüşlerdir. Bu, bağ dayanıklılık giderlerinde bir azalmaya yol açabilir. Fakat diğer çalışmalar birden fazla aşama kullanılarak yapılan eski bağlanma işlemlerinin daha gerçekçi ve kalıcı olduğunu öne sürmektedirler. Bunun doğru olup olmadığını bulmak için sistemlerimizi yeniden çalıştırıp yeni bir değerlendirmeye ihtiyacımız vardır. Eğer bağlar dayanıksız olacak ise, bu aşamaları 1 ya da 2 basamağa indirgemenin hiçbir anlamı yoktur.

İnceleyen: Thomas G. Berry, DDS, MA

E-Mail: hokada890@gmail.comTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.