Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Azı Dişlerini Geri Çekerken Etkili Sabitleme


Azıdişlerini geri çekmek istediğinizde, her zaman karmaşık bir biyomekanik sisteme ihtiyacınız olmayabilir.


İncelenen Makale: ChungK-R, Kim S-H, et al. Molar Distalization With a Partially Integrated Mini-Implant to Correct Unilateral Class II Malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138 (December): 810-819.

Geçmiş Deneyimler: Üst çene azıdişlerinin geri çekilmesine ihtiyaç duyan bir hasta ile karşılaşmak olağandışı bir durum değildir. Basit bir yolla, hastayla işbirliği gerektirmeyecek şekilde bu azıdişlerini geri çekmek mümkün müdür? Eğer böyle bir yol varsa, bununla ilgili detayları bilmek zorunludur.

Amaç: Kompleks apareylere ihtiyaç duyulmaksızın azıdişlerini geri çekmede, segmentlere ayrılmış tel ve osseoentegre mini-implantların (fonksiyonel ve yapısal olarak kemik ile kimyasal düzeyde bağ) kombine edilmesi ile ilişkili yeni bir tedavi sistemini açıklamak.

Vaka Raporu: Bu makale iki hastanın tedavi edilmesini tartışmaktadır. Hastalardan bir tanesi, birinci azıdişi implantına uygun alan sağlamak üzere maksiler sağ ikinci azıdişinin çekilmesine ihtiyaç duymaktaydı; diğer ikinci hastanın ise, implantın tamamen ikinci premolar alanına yerleştirilmesi için maksiler sağ birinci ve ikinci azıdişlerinin geri çekilmesine gerek duyulmaktaydı. Bu iki hastanın tedavisine ilişkin en etkileyici nokta ise tedavilerini gerçekleştirmek üzere oldukça basit biomekanik sistemlerin azıdişlerini geri çekmek üzere kullanıldığıydı. Sistem, birinci vakada maksiler birinci ve ikinci premolarlar, ikinci vakada ise maksiler köpekdişi ve birinci premolar arasına C-implant mini-vidasının yerleştirilmesini kapsıyordu.

Birinci hastada maksiler ikinci premoların dik tutulması için, diğerlerine nazaran basit dikdörtgen segmental ark teli kullanıldı. Ark teli, önde mini-implanta tutturuldu, ikinci molar geçit düzeyine inmesi sağlandı ve distal olarak genişletildi. Açık bir halka sayesinde oluşturulan kuvvetle, ikinci azıdişinin geriye çekilmesi sağlandı. İkinci hastada ise, maksiler birinci molar dişi geriye çekmek üzere benzer bir segmental ark kullanıldı.

Buna ek olarak, yine açık bir halkadan yararlanılarak üst çene ikinci azıdişine direkt olarak distal bir kuvvet oluşturmak üzere, ikinci bir segmental ark teli üst çene köpekdişine ve birinci premolar dişe bağlandı. İkinci azıdişi geri çekmek için sabitlemeyi sağlamada, bir tel mini-vidadan maksiler sağ köpekdişine tutturuldu. Aslında temel olarak yazarlar, 1 mini-vida kullanarak 2 farklı diş için direkt ve indirekt(doğrudan olmayan) sabitleme sağlamaya çalıştılar.

Araştırmanın Sonuçları: Mini-vida ve segmental ark telinin kombinasyonu, molar dişleri geri çekmede oldukça basit bir mekanik sistem sunmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Birinci hastanın tedavisinin basit bir hareket ettirilebilir aparey ve yay yardımıyla oldukça başarılı bir şekilde tamamlandığına inanıyorum. İkinci vakada elde edilen, üst çene sağ birinci ve ikinci azı dişlerinin tümüyle geri çekilmesinden çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Makalenin yazarları tarafından geliştirilen mekanik sistem, karmaşık olmamakla birlikte her ortodontist için kullanımı kolay bir sistemdir. Yazarların maksiler molar dişleri geri çekerken 1 mini-vida kullanması ve bu yolla hem direkt hem de dolaylı yoldan sabitleme sağlamaları da çok etkileyicidir. Makalede her iki hastanın da tedavisinde kullanılan sistemlere ilişkin mükemmel fotoğraflar bulunmaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS,MS, PhD

Email: bravortho@khu.ac.kr

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.