Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Aşırı Overjet, Overbit Üst Dudaktaki Kas Aktivitesi ile İlişkili Değil


Genel Bilgiler: Kesici dişlerin pozisyonları, üst dudak durgun haldeyken, kenetlenmiş durumdayken, çiğnerken ya da yutkunurken gerçekleştirdiği kas aktivitesinden etkileniyor gibi görünmemektedir.


İncelenen Makale: Kilic N. Associations Between Upper Lip Activity and Incisor Position. Austr Orthod J 2010; 26 (May): 56-60.

Geçmiş Deneyimler: Bazı raporlar üst dudak tarafından uygulanan kuvvetin, üst kesici dişlerin eğim açısında değişikliklere yol açtığını ileri sürmektedirler. Peki bu doğru mudur?

Amaç: Üst dudaktaki kas aktivitelerinin, spesifik olarak da dudağın açılıp kapanmasını sağlayan dairesel kasın üst ve alt kesici dişlerin eğiminin, overjet ve overbite ile ilişkili olup olmadığını saptamak.

Katılımcılar: Çapraşıklığa, azaltılmış ya da artırılmış overjet ve overbite ya da interdental boşluklara sahip olan ve ortodonti tedavisi için başvurmuş 45 hasta rasgele seçilerek değerlendirme için numuneler oluşturuldu.

Metot: Sefalometrik radyografiler overjeti, overbiteyi ve üst ve alt kesici dişlerin eğim açılarını ölçmek üzere kullanıldı. Elektromiyografik kayıtlar (kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi) dudak durgun halindeyken, azami ölçüde kapatılmışken, iki fındık çiğnenirken ve bu iki fındığı yutarkenki kas aktivitelerini ölçmek üzere kullanıldı. İstatistiksel korelasyonlar üst dudaktaki kas aktivitesi ile kesici diş eğimi, overbite, overjet arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla kullanıldı.

Sonuçlar 1: İstatistiksel olarak üst dudağa ilişkin elektromiyografik aktiviteler ile kesici dişlerin eğimi, overbite ve overjeti arasında kayda değebilecek bağlantılar görülmedi.

Sonuçlar 2: Kesici dişlerin pozisyonları, üst dudak durgun haldeyken, kenetlenmiş durumdayken, çiğnerken ya da yutkunurken gerçekleştirdiği kas aktivitesinden etkileniyor gibi görünmemektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmanın sonuçlarından bir bakıma etkilendiğimi söyleyebilirim. Karışık dişlenmede bugüne kadar birçok hasta ile karşılaştım ve bunlar parmak emme gibi alışkanlıklar sebebiyle dışarı yönde çıkmış üst kesici dişlere sahip olabiliyordu. Alışkanlık sona erdirildiğinde kesici dişler üst dudağın yaptığı basınç ile genellikle lingual yönde hareket ediyordu. Burada farklı bir sonuç bekleyebilirdim zira büyük bir çoğunluğu Sınıf I maloklüzyonuna sahip hastalardan oluşan bir çalışma grubuydu.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

EMail: nkilic@atauni.edu.tr-drnkilic@yahoo.com

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.