Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Aşırı Dentin Duyarlılığı


Aşırı dentin duyarlılığı için lazer tedavisinin işaret edilmesi konusundaki veriler, pek de ikna edici değil.


İncelenen Makale: Sgolastra F, Petrucci A, et al. Effectiveness in Laser in Dentinal Hypersensitivity Treatment: A Systematic Review. J Endod 2011; 37 (March): 297-303.

Amaç: Aşırı dentin duyarlılığın tedavisine ilişkin plasebo ile lazer uygulamalarının klinik etkilerinin literatürünü sistematik bir şekilde gözden geçirmek. Bu prosedürün güvenliği de araştırma kapsamında. MEDLINE, Science Direct, Cochrane Clinical Trials Register, Cochrane Reviews, ISI Web of Science, Latin American and Caribbean Center of Health Sciences Information ve International Association of Dental Research Abstract and Current Contents gibi veritabanları, çeşitli anahtar kelimeler kullanılarak araştırıldı (dental OR dentin* OR tooth OR teeth OR cervic* OR cemen *AND sensitive* OR hypersensitive AND laser*). Araştırma, ilgili yayınların manuel olarak taranmasıyla da sürdürüldü.Dâhil edilme kriteri olarak da:1. Plasebo kontrolü altında rastgele klinik denemeler

2. Aşırı dentin duyarlılığının tedavisi için orta ya da düşük güçte lazerleri konu alan

3. 18 yaşından büyük olan ve aşırı dentin duyarlılığı geçmişine sahip olan vakaları içeren çalışmalar seçildi.

İkinci safha olarak, araştırmaya dâhil edilen bu literatür şu durumlarda araştırma dışı bırakıldı:

• Tüm datanın rapor edilmemesi ve ortalama ve standart sapma değerlerinin yokluğu

• 3 aydan daha kısa süreli takip

• Herhangi bir skala ile belirtilmeyen aşırı dentin duyarlılığı değerleri

• Araştırmalara dâhil etme ve etmeme sebeplerine ilişkin kriterlerin belirtilmemesi.

Yazarlar açıklık getirmek üzere iletişim içinde bulundular. Seçilen literatürün kalite değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Araştırmanın Sonuçları: Tüm geçerli kriterleri karşılayan 3 araştırma belirlendi. Araştırmaların düşük sayıda olması ve heterojen yapıya sahip olmaları sebebiyle, herhangi meta-analizinin gerçekleştirilmesinin uygun olmadığı düşünüldü ve buna gerek duyulmadı. Seçilen 3 araştırmanın sonuçları da şu şekilde ortaya çıktı:

Bir araştırma sırasıyla Nd:YAG, Er:YAG ve plasebo için %91, %62 ve %28 oranında ağrı düşüşünü gösterdi. Ancak bu araştırmada istatistiksel bir analiz yapılmamıştı. İkinci araştırma gruplar arasında ciddi farklılıkların olmadığını ortaya koyuyordu. Sonuçlar ise şu şekildeydi: Lazer ve plasebo jeli ile tedavi edilen grupta %65 (uçurulması), %64 (dokunsal) olarak ağrının azaltıldığı; %60 (uçurulması), %64 (dokunsal) düzeylerinde ağrının azaltılması plasebo oksalat jel ve plasebo lazeri ile oksalat jel grubunda elde edildi.

Bu iki araştırmada sapma gösterebilecek riskli sonuçların olduğu düşünüldü. Üçüncü araştırma daha güvenilir sonuçlar sunmaktaydı ve Nd:YAG lazer grubunda %45, plasebo lazer grubunda %44 oranında ağrının azaltıldığı belirlendi.

Aşırı dentin duyarlılığını tedavi etmede lazer tedavisinden kaynaklanan herhangi bir yan etki ya da pulpa hasarı, hiçbir araştırmada rapor edilmemişti.

Sonuç: Aşırı dentin duyarlılığını tedavi etmek üzere lazer terapi desteğinin sunulması konusunda kanıtlar zayıftır, plasebo etkisinin göz önüne alınması gereklidir.

Araştırmacının Yorumları: Aşırı dentin duyarlılığı diş hekimliğinde merak edilenlerin en başında gelen alanlardan biri olmayı sürdürmektedir. Florür uygulamaları ya da diğer duyarlılığı azaltan maddeler gibi çeşitli tedaviler önerilmekte, ancak bunlar uzun vadede işe yarayabilecek gibi görünmemektedirler.

Araştırmacı: Ricardo Walter, DDS, MS

Email: fabrizio.sgolastra@gmail.comTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.