Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Akışkan Kompozit Dolguların Katkısı


Akışkan kompozitin ilave katmanları adaptasyonu geliştirebilir belki ama Sınıf II restorasyonlarının başarı oranını arttırmamaktadır.


İncelenen Makale: Van Dijken JWV, Pallesen U. Clinical Performance of a Hybrid Resin Composite With and Without an Intermediate Layer of Flowable Resin Composite: A 7-Year Evaluation. Dent Mater 2011; 27 (February): 150-156.

Geçmiş Deneyimler: Sınıf II kompozit restorasyonları altında akışkan kompozitlerin ara katmanlarını kullanmak, diş hekimleri arasında yaygındır. Bunun adaptasyonu arttırdığı ve polimerizasyon baskısını azalttığı öne sürülmektedir, muhtemelen bu da baskıyı absorbe edebilecek düşük elastik moduluse sahip katmanın sağlanmasından dolayıdır. Teknik, yaygın bir şekilde kullanılmakta ve önerilmektedir ancak bu tekniği, ele alan yalnızca iki adet klinik araştırma vardır ve bu araştırmalar da 2 yıllık bir süreyi kapsamaktadırlar.

Amaç: 7 yıllık bir süreçte, ara bir akışkan kompozit katmanı ile ya da bu katman olmaksızın gerçekleştirilen Sınıf II restorasyonlarının klinik etkinliğini karşılaştırmak.

Dizayn: Geleceğe yönelik bir araştırma dizaynı.

Metot: En azından iki tane birbirinden çokta farklı olmayan Sınıf II kompozit restorasyonuna ihtiyaç duyan 48 hasta seçildi. Hastalar, diş çürüğü aktivitleri, periodontal hastalıklar ya da parafonksiyonel alışkanlıklara sahip olmaları nedeniyle araştırmanın dışında bırakılmadı ve böylece normal popülasyona paralel kalınmaya çalışıldı. Her restorasyon çiftinden biri, bildik resin kompozitin inkremental yerleştiriminden önce (Tetric Ceram, Vivadent-Ivoclar) 1,0’dan 1,5 mm.ye kadar akışkan kompozit katmanı ile restore edildi (Tetric flow, Vivadent-Ivoclar). Diğeri sadece resin kompozit ile restore edildi. Tüm restorasyonlar, tek aşamalı kendiliğinden aşındırılmış yapıştırıcı sistemi üzerine yerleştirildi (Excite, Vivadent-Ivoclar). Restorasyonlar pamuk ve emilim izolasyonu altında gerçekleştirildi ki bu sayede yaygın bir klinik senaryo oluşturulmuş oldu. Her bir restorasyon için anatomik form, yüzey pürüzsüzlüğü, çürükler, renk, marjinal renk atma ve marjinal adaptasyon açısından ABD Halk Sağlığı Örgütü kriterlerine dayanarak skorlar alındı. Restorasyon tipiyle herhangi bir ilişkisi bulunmayan uzmanlar, bu değerlendirmeleri başlangıç durumunda ve yıl yıl olmak üzere incelemeye aldılar.

Araştırmanın Sonuçları: 4 restorasyona sahip 2 hasta, araştırma ile ilişkisiz bulunarak vaka topluluğunun dışında bırakıldı. 7 yılın ardından başarı oranı %85,3 olarak elde edildi ve ara bir akışkan kompozit katmanı ile ya da bu katman olmaksızın gerçekleştirilen restorasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmadı. 17 restorasyonun 3 ana başarısızlık sebebi de kompozit çatlağı, ikincil çürüme ve uç çatlakları olduğu görüldü. Marjinal renk atmaya rastlandı ancak araştırma süresince kabul edilebilir değerlerde kaldı.

Sonuç: Bu araştırmada değerlendirmeye alınan resin kompoziti, Sınıf II restorasyonlarında iyi derecede bir uzun ömürlülük gösterdi ve ilave bir ara akışkan kompozit katmanından pozitif ya da negatif yönde etkilenmemekteydi.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırma kapsamı ve süresi açısından az bulunur bir yöntem ile yürütülmüş ve klinik incelemeler açısından olası ve gerçek hayatta karşılaşılabilecek vakaları göz önünde bulundurmuştur. Bu yayın daha kısa süreli araştırmalardaki bulguları, yani ara bir akışkan kompozit katmanının eklenmesinin posterior kompozitlerin klinik performansını etkilemediği bilgisini onaylamaktadır. Eğer elde etmek istediğimiz şey akışkan bir kompozit katmanı yerleştirerek polimerizasyon baskısını azaltmak ise, bu gereksiz bir aşama olabilir. Akışkan kompozitlerin kullanımı oyuk ve çukur bölgelere olan adaptasyonu daha da iyileştirebilmektedir ancak bunun klinik olarak restorasyonun uzun ömürlülüğü açısından önemli bir faktör olup olmadığı kesin değildir.

Araştırmacı: Daniel E. Wilson, DDS

Email: jan.van.dijken@odont.umu.seTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.