Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
Ağız Cerrahisi Ve TMD


Üçüncü azıdişlerinin çekimiyle gerçekleştirilen oral cerrahinin temporomandibular bozukluğa (TMD) sebep olduğuna ve de Sınıf II maloklüzyonu düzeltmek üzere yapılan bu ortognatik cerrahinin TMD’yi iyileştirmede iyi yönde etkileri olduğuna dair genel bir kanıt bulunmamaktadır.


İncelenen Makale: Lindenmeyer A, Sutcliffe P, et al. Oral and Maxillofacial Surgery and Chronic Painful Temporomandibular Disorders: A Systematic Rewiev. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (November): 2755–2764.

Geçmiş Deneyimler: Son yıllarda, oral ile çene ve yüz cerrahi işlemlerinin geçerlilikleri konusu tartışılmaktadır. Zira bazı kanıtlar, alt çene ve üst çene üçüncü azıdişlerinin çekilmesinin temporomandibular bozukluklara (TMDs) sebep olduğunu göstermektedir. Bunlara ek olarak bazı araştırmalarda, ciddi maloklüzyonları düzeltmek üzere gerçekleştirilen ortognatik cerrahinin, TMD semptomlarını arttırdığı ya da azalttığı ifade edilmiştir. Peki, gerçekte bu ifadeler ne kadar doğru olabilmektedir?

Amaç: Herhangi oral ya da çene ve yüz cerrahi prosedürlerinin TMD’nin erken aşamaları ya da gelişme aşamaları konusunda sebepsel bir ilişki bulunup bulunmadığını saptamak.

Dizayn: Literatürün sistematik olarak yeniden gözden geçirilmesi.

Metot: Yazarlar yalnızca ortak özellikleri bulunan bir grup insan ve vaka kontrolüne ilişkin gözlemsel araştırmaları değerlendirmeye aldı ve bu değerlendirme içerisinde rastgele kontrol denemeleri bulunmamaktaydı. Literatürün geniş çaplı araştırılmasının sonucunda, yazarlar 1776 makale saptadı. Bunlardan sadece 32’si kriterlere uyan gözlemsel araştırma niteliği taşıyordu ve bu makaleler iki farklı gruba ayrıldı. 9 makale de cerrahi sebeplerin TMD ile ilişkisini araştırmak üzere yazılmıştı. 23 tanesi de ortognatik cerrahi müdahalelerinin TMD üzerinde olumlu etkilerini saptamak konusunu irdeliyordu.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmacılar, TMD konusunda cerrahi nedenleri ortaya çıkarmaya yönelik olan 9 makalede, hiçbir şekilde sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çıkarılması, travma ya da diğer dentoalveolar prosedürlerin TMD’ye ilişkin erken evrelere ya da durumu daha da kötüleştirecek istatistiksel öneme sahip bir kanıta ulaşamamışlardır. Ortognatik cerrahinin TMD üzerinde olası bir iyileştirici rol oynadığını ortaya koymaya yönelik yapılan diğer 23 araştırmada, genel olarak elde edilen sonuçlara bakıldığında negatif oldukları görüldü. 7 tanesi zayıf sayılabilecek verilere dayanarak çeşitli gelişme derecelerini ortaya koymuş, diğer 16’sı da çok az değişimi ya da herhangi bir değişim olmaması durumlarını ortaya koymuştur.

Sonuç: Araştırmanın yazarları, ağız ya da çene ve yüz cerrahisinin TMD üzerinde sebepsel bir ilişki ya da rolünü ortaya koyabilecek veya çene cerrahisi için ortognatik iyileştirici bir değer sayılabilecek sonuçlara ulaşamamışlardır.

Araştırmacının Yorumları: Bu gerçekten çok farklı bir sistematik gözden geçirme çalışmasıydı. Yazarların ortaya çıkardıkları noktaya değinecek olursak, ağız cerrahisinin TMD’yi tedavi etmekte mi, yoksa bu yönde olumsuz etkilerinin mi olduğunu saptamak için geleceğe yönelik ve rastgele bir klinik deneme ihtiyacıdır.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: malcolm.harris@ucl.ac.ukTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.