Değerli meslektaşlarımız,
Makaleler sayfamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş yararlı bilgilerin yanı sıra sizin gönderdiğiniz bilgileri de bulacaksınız.
ART Tekniği: Uzun Vadeli Sonuç


Genel Bilgiler: ART tekniğiyle yapılan restorasyonların, diş bakımı konusunda kısıtlı olanaklara sahip popülasyonlarda yararlı olduğu görülmüştür.


İncelenen Makale: Zanata RL, Fagundes TC, et al. Ten-Year Survival of ART Restorations in Permanent Posterior Teeth. Clin Oral Invest 2010; February 6: epub ahead of print.

Hedef: Kalıcı posteriyor (arka) dişlere uygulanan Atravmatik Restorasyon Tedavisi’nin (ART) 10 yıllık yaşam süreci olduğunu göstermek.

Katılımcılar: En az 3 adet aktif çürük lezyonu bulunan 81 hamile bayan çalışmaya katıldı. Tedavisi engellenmiş medikal durumları bulunan veya pulpa ile ilgili tutulumu olan dişe sahip hastalar çalışmaya dâhil edilmedi. Vakalara restoratif tedavi, diyet danışmanlığı, oral hijyen açıklamaları, profesyonel profilaksi ve bölgesel florid uygulaması yapıldı. Oral sağlık programının restoratif kısmı, deney grubuna Fuji IX (klasik cam ionomer, GC), kontrol grubuna ise IRM (ZOE, Dentsply) uygulanarak tamamlandı. IRM restorasyonlarının büyük kısmı 2 yıl içerisinde bozuldu. Preparasyonlar tutulan kanalların yerleştirilmesini içeren el araçlarıyla yapıldı. Gerekli görülen preparasyonların en dip kısmına kalsiyum hidroksit (Hydro C, Dentsply) uygulandı. Fuji IX’ in sıvı kısmı durum fissürü ve oyuğu için kullanıldı ve materyal, üreticinin direktifleri doğrultusunda el ile karıştırılarak araya doldurabilmek için “parmak-pres” tekniği kullanıldı. Oklüzyonların düzeltilmesinden sonra materyal yüzeyi Fuji Varnish (GC) kullanılarak korundu. Restorasyonlara tedaviden 10 yıl sonra tekrar aynı işlemler uygulandı.

Sonuçlar: 10 yıl sonra 20 vakada 67’ si tek yüzeyli, 62’ si çok yüzeyli 129 adet restorasyon tespit edildi. Tek yüzeyli restorasyonlarda başarı oranı %65 iken çok yüzeyli restorasyonlarda bu oran %31 idi. Yeniden restore edilmiş ve çıkartılmış dişlerde yapılan istatistiksel çalışmaya göre tedavilerin yaşam oranı tek yüzeyli restorasyonlar için %87, çok yüzeyli restorasyonlar için %58 olarak saptandı. İkincil çürük lezyonları (13 restorasyon) tamamen mekanik bozulmalar ile alakalı bulundu ve bu yüzden bu çürük lezyonları birincil çürük lezyonu olarak değerlendirilmedi.

Sonuç: Posteriyor kalıcı dişlerin restorasyonlarında ve özellikle de tek yüzeyli lezyonların tedavisinde ART tekniği uygulandığında tedavinin etkisi, tedaviden 10 yıl sonrasında dahi etkili olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma diş bakımı konusunda kısıtlı imkânlara sahip popülasyonlarda zarar görmüş diş yapılarının restorasyonunda ART tekniğinin kullanılması fikrini desteklemektedir. Çalışmadaki katılımcıların yarısından azının onuncu yılda tekrar restorasyona ihtiyaç duyuyor olmasına rağmen, bu çalışma ART tekniğinin potansiyel gücünü ortaya koyacak değerli bilgiler içermektedir.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: mflnavar@usp.brTurkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.